No Picture

Antologiprojekt

9 juli, 2015 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se har länge funderat på att samla texter till en fritidspedagogisk antologi skriven av fritidspedagoger. Fritidspedagogiken (eller fritidshemspedagogiken) finns hos fritidspedagogen. I verksamheten finns pedagogikens kärna och framtida utveckling. Ett av Fritidspedagogik.se:s syften är att förmedla den kunskapen.

Nu tar vi oss an utmaningen att samla goda tankar och erfarenheter från verksamma fritidspedagoger i en bok. En antologi.