Fritidshemmens dag – vårda din profession och pedagogik

Idag är det fritidshemmens dag och flosklernas tid är ännu inte förbi.
”Fritidshemmen gör elevernas skoldag komplett” är lärarförbundets senaste paroll. Att fritidshemmen blivit ”en del av skolan” vet vi. Jag anser dock att vi ska lyfta fritidshemmets nytta ur ett större perspektiv än skolans. Skolan är en trång sko för fritidspedagogiken. Fritidshemmets gagn borde ses ur ett större samhälleligt perspektiv. Vi har fastnat i en närsynt retorik rörande fritidshemmen där vi förblindade av våra förutsättningar yrar runt med floskler hängandes i mungipan.
På politisk nivå ägnar man sig åt samma sak – tomma ord. ”Mindre barngrupper” och ”mer personal” – men inget vet hur. Det spelar ingen roll om politiken kastar pengar på fritidshemmen om idéer saknas.

Att ha en idé är alltid början. Min idé är att vi måste välja ingång i debatten; arenan med dess förutsättningar eller pedagogiken och yrkesrollen. Jag tror på det senare. En typisk grej i debatten är att vi värnar om barnen framför pedagogiken och yrkesrollen. I längden tror jag att det är en kontraproduktiv väg att gå. Jag tror på en ökad professionalisering och en avgränsning av pedagogiken. Ökad professionalisering ger alltid ökade mandat att påverka.

För ökad professionalisering behöver fritidspedagogerna avgränsa sitt verksamhetsområde relativt andra inom samma fält. Vi behöver utveckla ett eget yrkesspråk och en högre grad av autonomi relativt skolan. Det behövs longitudinell forskning på barns upplevelser och erfarenheter av att gå i fritidshem – dock måste fokuset vara bredare eller annat än skolan som form. Fritidshemmet är framförallt en samhällsinstitution, större än ”en del av skolan”. Vi måste titta på fritidshemmets nytta ur ett samhälleligt perspektiv. En del av välfärden. En verksamhet som möjliggör välfärd!

Fira fritidshemmens dag genom att ta han om din profession och pedagogik. Det gynnar barnen i längden.

Läs mer ->
En stam. Hundra grenar.
Fritidspedagogens yrkesroll – ett resultat av forskning av och beprövad erfarenhet!?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*