Bra fortbildning till rimligt pris

Bakgrund

Det har länge saknats fortbildning av god kvalitet för fritidspedagoger, skolledare och huvudmän av fritidshemsverksamhet. Under de senaste åren har dock utbudet blivit bättre, men väldigt dyrt. Det finns en marknad som drivit upp priserna och många av ovan nämnda målgrupper har inte ekonomisk möjlighet att gå på dessa konferenser. Särskilt svårt blir det norrut då de flesta konferenser  även går av stapeln i större städer.

Förslag

Vi på www.fritidspedagogik.se, vill föreslå ett samarbete med tänkbara intressenter, att tillsammans anordna ett antal konferenser i primärt norra Sverige till rimliga priser. Vi har varit i kontakt med ett antal ledande föreläsare inom området som kan tänka sig att halvera sitt arvode för detta ändamål.

Föreläsarna skall arvoderas men i övrigt skall inget vinstintresse ligga hos någon av arrangörerna.

Vi söker kommuner,fackförbund eller andra som är intresserade av att köpa fortbildning av hög kvalitet till ett billigare pris än konferenser anordnade av vinstdrivande företag. En fördel är också att vi kommer till er kommun, arbetsplats etc

Norrland är ett prioriterat område men det utesluter inte övriga Sverige.

Innehåll

Innehållet är inte helt spikat, men det berör fritidspedagogik, rastverksamhet, fritidshemmets målstyrning, samverkan, värdegrund i fritidshem samt ett skolledarperspektiv.

Målgrupp

Målguppen är fritidspedagoger, rektorer samt övrig personal i fritidshem.

Kontakt

För frågor kring detta, maila konferens@fritidspedagogik.se

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*