Gustav – ny i redaktionen för fritidspedagogik.se

Vad anser du själv är dina styrkor i yrkesrollen?

Att fånga upp signaler, skeenden genom observation och erfarenhet. Både relationsmässigt på grupp/individnivå och som utgångspunkt i utformandet av verksamheten. 

Varför valde du att bli fritidspedagog?

Det verkade som ett spännande yrke som limmade med mina idéer om synen på barn. Kom även in på SO-lärarutbildningen och skippade den pga fyra böcker om olika stenarter i litteraturförteckningen. Jag ville jobba med barn och ungdomar. Inte stenar, då hade jag blivit arkeolog eller typ något annat.

Vad är det bästa/sämsta med yrket?

Friheten att kunna utforma verksamheten utan att vara styrd av kunskapsmål. Att istället få utgå ifrån vart barnen är här och nu. OBS, klyschvarning, “att kunna fånga lärandet i farten.” Nämen, typ så. Vi går till skogen och jag kanske tror att myror är det vi ska prata om. Alla börjar hitta grymma trollspön så snackar vi olika trollstavars förmågor istället. Is, eld, laser osv. 

Sånt är kul. 

Sämsta?

Att se barn som far illa och inte får hjälp i tid på grund av bristfälligt stöd och misslyckanden från socialtjänsten.

Sen att det i vårt yrke just nu är mindre än hälften som jobbar på fritidspedagogtjänster och inte har en fritidspedagogisk utbildning.

Vi måste höja den fritidspedagogiska kunskapsnivån för att utveckla verksamheterna och förändra, förbättra. 

Då krävs utbildning. 

Vad kännetecknar en bra fritidshemsverksamhet? 

En god balans mellan aktiviteter/utrymme för fri lek och utmaningar/trygghet i struktur och organisation. Framförallt ska barnen känna en genuin glädje i att påverka verksamhetens utformande och miljö. 

Hur kan skola och fritidshem samverka på ett bra sätt?

Genom att vi pedagoger hela tiden har en tät dialog kring barnens helhet, kunskap och social/empatisk förmåga. 

En gemensam helhetssyn på lärande, i såväl lek som ämneskunskap och de samband som finns däremellan. 

Finns det några förändringar du skulle vilja se i fritidshemmets funktion/uppgift?

Ja. Tydligare formulerat från oss fritidspedagoger hur vi samverkar med fritidspedagogik i skolan.

Tydligt utrymme för att ha grupper i fritidspedagogik som ska utgå ifrån barngruppens behov, inte skolans önskemål om att lappa ihop skoldagen med logistik eller “du kan köra något praktiskt i halvklass som har med matte att göra, kanske baka?” 

Vi har en helt annan utgångspunkt och den måste vi spetsa till, förtydliga och få utrymme för att använda oss av i undervisningen i fritidspedagogik över hela dagen.

Vilka tips skulle du vilja ge nyutbildade som ska börja jobba?

Kööör ba!!! Låt inte skolans organisation äta upp er! Formulera ert uppdrag, var ni tillför annars gör någon annan det åt er.

Läs mer om Gustav Sundh här. https://www.facebook.com/skolgardslararen/

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*