Pedagog – legitimerat yrke eller samlingsnamn?

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Googlar man på pedagog får man 8,5 miljoner resultat. Det blir problematiskt att försöka kategorisera ett så stor omfång. För att vår kommunikation inte ska bli lidande finns det ibland anledning att ha breda begrepp som är mer till- och förlåtande. Det finns ett behov för begrepp att beskriva en bred, omfattande och komplex situation. Dessa behöver även vara vedertagliga och övergripande. Jag anser att pedagog är ett sådant.

Å andra sidan behöver vi värna om vår profession i yrket, där spelar språket en stor roll. Att konsekvent använda sig av begrepp som inte ställer några krav på kompetens motverkar att förstärka professionen. Begreppen vi väljer att beblanda oss med får då en stor vikt.

Jag anser dock att pedagog är ett för brett begrepp för att användas mot utbildad pedagogiskpersonal. Pedagog bör enligt mig även kunna syfta på någon som utför ett arbete kopplat till människan och hennes utveckling, oavsett ens specifika roll eller utbildning. Begreppet fyller således en annan viktig funktion som samlingsnamn för ett yrkesutövande. Kontexten måste få avgöra hur språket används.

Googlar man på fritidspedagog är resultatet 344 tusen. När vi pratar om specialpedagog, fritidspedagog osv finns en tydligare avgränsning. Här går det att motivera ett krav på utbildning, här bör det även finnas ett sådant krav. Även i denna kontext kan det uppstå konflikt ifall fritidspedagog bör eller inte bör innefatta grundskollärare inriktning fritidshem samt fritidsledare och således bli ett samlingsnamn för dessa tre kategorier.

Det är även i linje med att värna om professionen i yrket, nämligen förmågan att underkategorisera och specificera. Desto mer kunskap man besitter i ett ämne desto lättare har man att bryta ned stoftet kort och koncist, så andra förstår. Då behöver vi kunna skilja på samlingsnamn och ett legitimerat. Det är professionsutveckling.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*