Var mån om din kompetensutveckling

Det finns en heldel forskning mot fritidshem. Närmare bestämt 600 uppsatser, de flesta skrivna på grundläggande nivå. Även fast ett arbete på grundläggande nivå inte innefattar samma tyngd som forskning på en mer avancerad nivå  kan de fortfarande vara av relevans för vår profession. Dessutom kan de behandla liknande problemområden som finns på den egna skolan och därmed ge en grundlig analys med utgångspunkt från teoretiska perspektiv och forskning med mer tyngd.  Här är några av fördelarna med att läsa studentuppsatser:

  • Aktuella problemområden som kan återfinnas i verksamheten
  • Ofta mer relevant för verksamheten än mer avancerad forskning
  • Erbjuder vidare kompetensutveckling i problemområdet genom referenser till forskning och teoretiska perspektiv
  • Förslag och ideér kring verksamheten genom beprövade aktiviteter samt nya
  • Resultatet är ofta säkerställd vilket betyder att man kan räkna med att en liknande barngrupp kommer uppnå likvärdigt resultat
  • Håller sig uppdaterad kring forskningsläget och aktuella frågor kring fritidshemmet

Jag tror att med hjälp av dessa uppsatser kan professionen på fritidshemmet utvecklas. Här är några exempel på aktuella uppsatser från 2017:

“Vi jobbar väldigt inkluderande här” En studie om barnfattigdom inom fritidshem

Vilken respekt inger jag i mjukisbyxor?  En kvalitativ undersökning om fritidshemmet, kläder & yrkesidentitet

Betydelsen av elevgruppens storlek i fritidshem  En kvalitativ undersökning om fritidspedagogers upplevelser av hur elevgruppens storlek påverkar verksamheten

Finns tiden som behövs? Ett första steg med implementeringen av den nya läroplanen för fritidshemmet.

Det mångsidiga uppdraget  Fritidspedagoger som riktar sig mot skola såväl som fritidshem

Detta är enbart 5 exempel från över 100 uppsatser som gavs ut iår. Utöver dessa finns uppsatser med mer specifika frågeställningar som går att använda sig av i verksamheten eller sådant som redan är endel i verksamheten och som inte bör vara det längre.


En komplett lista finns här:

Publicerade uppsatser – fritidshem

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*