Det chefen inte vill att du ska veta – enkla knepet som höjer lönen och ger bättre arbetsmiljö

En färsk pilotstudie från fritidspedagogik.se visar att de som regelbundet besöker sidan 1 gång i veckan eller mer har mer i lön, tydliga arbetsuppgifter och bättre arbetsförhållanden. Dessutom visar resultatet att de som gillar det Alex skriver har högre i iq och är 3 steg mer attraktiva på den qwertiska skalan.


 

Nej, detta är givetvis inte sant. Redan när du läste denna rubrik och beskrivande text anade du nog ugglor i mossen. Precis som man anar ugglor i ens arbete när det kommer till arbetsuppgifter som inte hör med fritidspedagogik att göra. Jag hävdar att källkritik kan bidra till en bättre situation för en själv och verksamheten, så släpp inte den känslan.

Det första som kommer upp när jag tänker på källkritik är att ta reda på vad som är sant eller falskt, men att vara källkritisk innebär mer än så. Förutom att hitta sanningar innebär det även att ta reda på ifall det är rimligt, är det befogat eller är det något som berör mig?

Här är några exempel från vår verksamhet

Fritids får sitt schema i handen – i vissa fall får fritidspersonalen sitt schema i handen. Tiden är redan utplacerad och förbestämd utan någon samverkan sinsemellan. Om något i schemat sedan ifrågasätts är verksamhetsplanen redan lagd och det finns inga enkla lösningar till omfördelning.

Vad kan man göra?

Var kritisk till att någon annan vet hur din tid används bäst. Tänk efter; hur mycket tid tror du någon har ägnat åt ditt personliga schema och sett till att det ska se bra ut för dig och barngruppen? Vad har denna person för kunskap om din kompetens? Jag kan lova att det finns förbättringar som kan göras redan nu. Prata med arbetslaget och hitta lösningar! I ett inledande skede innan schemat är lagt kan det även vara bra att poängtera vad du behöver för att verksamheten ska fungera optimalt. 

Klasslärare ger dig dina arbetsuppgifter – vet en klasslärare hur din kompetens används bäst? Ifall svaret är ja, suveränt! Då har ni bra kommunikation. Men om inte..

Vad kan man göra?

Meddela vad du kan bidra med innan din tid mot skolan blir utlagt. Det kan hjälpa att skapa en meningsfullhet både för dig och dina kollegor. Dessutom visar du att det här är något du vill. På så vis lyfts fritidspedagogiken in istället för att du riskerar att hamna i en lärarasistentsitustion.

Vi har för lite planeringstid Vi får inte den planeringstid som behövs för verksamheten. Vi lyfter till chef att den inte räcker men inget görs. Vi försöker ändå lösa det så gott vi kan.

Vad kan man göra?

Igen, var källkritisk. Fråga vad som förväntas av er verksamhet. Ta upp alla de arbetsuppgifter som finns på ert fritidshem. Planering, utvärdering, reflektion, skolsamverkan, skolassistent,psykolog,kurator,sjuksyster,diskbiträde,skogsmulle, ta upp allt. Sen frågar ni hur mycket planeringstid som är rimligt för att nå de mål som är uppsatta för verksamheten. 

Vad har din chef för kunskap om din utbildning

Det här handlar inte om att sätta dit någon. Det handlar om att synliggöra vad som faktiskt krävs av dig för att bedriva verksamheten. För om man tänker kritiskt; kravet din chef har för sitt uppdrag är en högskolekurs på 30hp. En termins heltidsstudier av att lära sig driva en skola. Hur mycket av den tiden är inriktad mot din roll? 


 

Är det verkligen rimligt?

Generellt så handlar det om att tänka efter; varför är det såhär? Är det rätt? Kan det vara rimligt på ett annat, bättre sätt? Bli medveten om problem som kan uppstå i framtiden och försök motverka dem. Gör om din erfarenhet till beprövad erfarenhet.

Sök kontakten själv och berätta för dina kollegor och närmsta chef vad du kan bidra med och varför det är det bästa för verksamheten i ett tidigt skede, innan planeringen av verksamheten inletts. Ta kontroll över din arbetssituation innan någon gör det åt dig.


 

Har du några fler exempel där din kompetens ifrågasätts eller inye nyttjas på ett bra sätt? Skriv gärna dem i en kommentar.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*