Fritidspedagogens alldagliga kompetens?

Jag tycker Farzin Panahis senaste text är intressant.

Jag har på ett 50-tal föreläsningar ställt frågan (till de som har utbildning): vad är fritidspedagogens unika kompetens?
Frågan har till 90% besvarats med egenskaper. Personliga – högst sannolikt – medfödda egenskaper. “Flexibel”, “lyhörd”, “nyfiken”.
Vad skiljer en kompetens från en egenskap?
Man kan visualisera det hela som att:
↓Rötterna är din utbildning
↓Stammen är dina kunskaper
↓Grenarna är dina erfarenheter
⊥Frukterna är dina kompetenser

Kompetenser kan därför ses som något en människa gör (i detta fall yrkesmässigt) som är en transformation av utbildning, kunskap och erfarenhet. En professionell kompetens är en färdighet eller – möjligen egenskap – som kommer ur utbildning, kunskap och erfarenhet.

En generell personlig egenskap kan givetvis vara en tillgång i många yrken. Inte minst i arbeten med andra människor. Men om vi inte kan definiera eller hitta en professionell yrkesmässig kärnkompetens hos fritidspedagogen, då undrar jag varför och vad det leder till i längden?

Beror det på utbildningen? Beror det på hur man formas under de första åren som yrkesverksam? Eller har det andra skäl?

Hur ska vi övertyga någon om fritidspedagogens förträfflighet om vi inte relativt enkelt kan förklara en unik kunskap och kompetens? Eller räcker det att ha “rätt” personliga egenskaper tillsammans med en tids erfarenhet av yrket för att bli en bra “fritidspedagog”?

Jag tycker att vi måste problematisera – det tänkta – unika kunskapsområdet som fritidspedagogen har(?).

Fritidspedagogens unika kunskap och kompetens ska inte förväxlas med fritidspedagogens yrkesroll. En yrkesroll är i stor utsträckning en roll man socialiseras in i. Traditioner och normer hos en yrkeskår eller profession som inte nödvändigtvis är kopplade till kompetenser eller kunskaper.

Hur skulle du beskriva fritidspedagogens yrkesroll eller kompetens? Är kompetensen primärt ett resultat av utbildning, kunskap och erfarenhet?

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*