Vinnaren av årets lärare i fritidshem 2017 är..

..Gustav Sundh!

Grattis till priset som årets lärare i fritidshem 2017 Gustav Sundh! Årets lärare i fritidshem, vad betyder denna utmärkelse för dig?

Tack!
Det känns oerhört hedrande att få ett nationellt pris och erkännande för fritidspedagogers arbete med elevernas utemiljö och utvecklingsarbetet av fritidshemmets verksamhet.

Vet du vem som nominerade dig och i så fall vem? Har personen gett dig någon egen motivering?

Faktiskt en högstadielärare jag delar arbetsrum med!
Jag har samverkat mycket med lärarlaget som har hand om år 7 kring deras elevers utevistelse.
Många lärare är väldigt nyfikna på mitt sätt att jobba och tänka kring elever och utveckling.

Hon skrev bland annat så här:
När det gäller samarbete med kollegor på skolan så bidrar han alltid från det hållet som vi andra som är i klassrummet har svårt att se. Utevistelsen och skolgården som är hans hemmaarena. Han läser snabbt av de olika gruppernas behov och funderar på hur han kan vara behjälplig med sin kompetens för att styra upp grupper som ännu inte har satt sig. Skolgårdskunskap handlar om ansvarstagande, hänsyn och samarbete och det är precis vad som behövs i ett klassrum.

Ditt arbete utgår även ifrån att systematiskt forma miljön och verksamheten efter barnens behov. Vad är dina nyckelord för framgång inom detta?

Kollegial kompetens.
Framförallt att just nu att inom arbetsgruppen systematiskt implementera förmågan att observera barnens lek i olika miljöer, dra slutsatser och reflektioner som delas med hela arbetsgruppen. Skapa en gemensam arbetsform, en arbetsmodell som leder till att vi tillsammans diskuterar utvecklingen av vår verksamhets innehåll, syfte och mål.

I motiveringen så nämns ditt engagemang samt din förmåga att inspirera och engagera kollegor i arbetet. Vad är det som får dig så motiverad i ditt arbete?

Jag tror väldigt starkt på gruppen/teamarbetets kraft eftersom jag nått bäst resultat den vägen. I en riktigt stark arbetsgrupp blir vi 150%. Utmaningen är att lyfta fram alla i gruppen och få dem att känna sig delaktiga och att just de tillför något unikt och meningsfullt.

Du har nischat dig som en fritidspedagog som värnar rasten som arbetsuppgift. Har du några tips till fritidspedagoger som vill starta upp rastverksamhet på sina respektive skolor?

I god tid innan en ny termin, förslagsvis tidigt på vårkanten förhandla med rektorn kring rätt förutsättningar till höstens organisation. Lägg fram alla fördelar det på sikt skulle ge för skolans elever.
Det krävs mandat och tydligt riktat uppdrag från ledningen. Framförallt ges tid och utrymme att kunna förbereda, genomföra och hela tiden förbättra/utvärdera nästa steg i verksamheten.

Vad tycker du är det bästa med att arbeta som lärare i fritidshem?

Friheten och komplexiteten i yrket. Fördelen att kunna utgå från barns behov/intressen och jobba med blandade åldrar i skapandet av utveckling och lärande.

Det rapporteras återkommande om färre utbildade fritidslärare och allt större barngrupper, vilka anser du är fritidshemmens främsta utmaningar idag?

Just de två.
Jag anser att utbildade idag bär ett ansvar att göra allt som står i sin makt för att visa hur häftigt, komplext och spännande yrket är. Vi måste själva bidra till en god återväxt! Få fler människor att dras till yrket. I nuläget är det för hög andel utan en högskoleutbildning på fritidshemmen vilket gör att utvecklingen går saktare. Hade det varit fler så skulle vi diskutera saker på en helt annan nivå, istället för grundläggande saker.

Just gruppers storlek är något vi av ren självbevarelsedrift och överlevnad blivit duktiga på att sköta organisatoriskt och logistiskt. Skapa grupper i gruppen liksom. Någonstans finns det en gräns på antal barn i en grupp för hur väl vi kan utföra vårt utifrån styrdokumenten ålagda uppdrag. Det behöver vi lyfta och framöver se närmare på.

Hur har du firat utmärkelsen?

Med lite bubbel och god mat när jag i största hemlighet för någon vecka sedan fick reda på att jag vunnit.

5 snabba frågor:
Strukturerat Kaos eller ordning och reda?

Ordning och reda i ramen, inom ramen strukturerat kaos.

Frihet under ansvar eller ansvar under frihet?

Delaktighet & ansvar ger frihet

Hoppborg eller långfärdsskridskor?

Långfärds!

Bus eller godis?

Snask!

kaffe eller te?

Alltid kaffe!

Mer av Gustavs arbete finns att ta del av här

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*