Nu ska fritids lyftas! I alla fall om du är lärare i fritidshem och har en förstående huvudman

Fritidspedagogik är en framtidspedagogik. Så skriver nu lärarförbundet, något vi hävdat i flera årstid tas äntligen upp.
Känns bra att lärarförbundet ÄNTLIGEN tar tag i fritidshemmet. Inte en minut för tidigt. Men frågorna som uppstår:
– Hur många fritidslärare kommer en skola ha råd att anställa?
– Hur kommer arbetsmiljön bli för personalen som inte går under benämningen fritidslärare?
 
En fritidslärare ska enligt förslaget slippa alla de kringuppgifter i skolan vi ställt oss så kritiska till. Som att agera extralärare, kopiator eller tillsynsman. Men vad händer då när den “utbildade eliten” får bättre arbetsmiljö? Var kommer dessa medel tas ifrån? 

Enligt lärarförbundets förslag ska det komma in lärarassistenter som sköter kringuppgifterna runt undervisningen. Är det denna benämning övrig personal nu kommer att få, vad kommer detta i sådana fall att resultera i? Jag är glad över att fritidshemmet lyfts och att det jobbas för fritidslärarens arbetsmiljö. Min oro är att de som redan är verksamma men saknar utbildning kommer få det mycket sämre till bekostnad av detta.

Dessutom visar tankesmedjan balans att ytterligare besparingar ska göras i skolan. Något tankesmedjan redan poängterat för Huddinge. och Umeå, bara för att påvisa två exempel. Och vad hände egentligen med det statsbidrag som skulle bibehålla eller förbättra personaltätheten på fritids samt minska barngrupperna?

Så när en grupp på fritids får det bättre, kommer med stor sannolikhet en annan få det sämre. Denna historia har vi redan sett när fritids flyttade in i skolans lokaler. Det är en verklighet vi fortfarande lever i. Skola som norm, som Andreas Nyberg beskrev redan 2011.

I längden är detta något som kommer drabba oss alla, utbildad som outbildad, och riskerar att sprida sig som ett gift igenom vår verksamhet som redan präglas av en låggrad utbildad personal. Vill vi ställa människor emot varandra på det viset? Vi vill väl att alla som jobbar med våra barn på fritidshemmen ska ha en bra arbetsmiljö, inte enbart de som har en pedagogisk utbildning inriktad mot fritidshemmet? Jag har själv dessutom mött exempel där skolor inte kan få tag på en utbildad fritidslärare, då det anses för dyrt och går inte ihop med budgeten. Då “tvingas man” istället söka barnskötare, vilket gör att fritidslärarna som finns i verksamheten får en ännu tyngre planeringsbörda. Ur den aspekten blir frågan ifall detta förslag ens kommer minska arbetsbördan när kringuppgifter tas bort, men nya uppgifter med större ansvar läggs till.

 
Och tolka mig rätt nu, jag önskar att alla hade möjligheten att utbilda sig till lärare. Men för att nå dit anser jag att vi behöver värna om dem som redan finns och är verksamma på våra fritidshem. Jag tror benhårt på att det finns inte en enda person som jobbar på ett fritidshem idag som gör detta av en personlig vinning, som en karriär ändå är. Därför vill jag säga att vi ska stå upp för fritidshemmet, oavsett vilka barn som befinner sig där, vilken typ av personal eller vilka lokaler vi är i. Det är fritidshemmets arbetsmiljö vi ska jobba för, inte enstaka delar till bekostnad för andra och är det så himla viktigt att personalen ska ha en lärarexamen, ja då är det här våra satsningar bör ligga. Inte hur vi lockar in fler unga att söka in på lärarlinjen, utan hur vi skapar förutsättningar för att de verksamma, med erfarenhet, kan läsa till lärare!

För vi sitter i samma båt, vi jobbar på samma arbetsplats, med samma barn, i samma lokaler. Det är vi som är fritids.

4 Kommentarer

 1. Därför är det viktigt att kräva rätt till handledningstid, planeringstid och reflektionstid även för de som inte har utbildning. Om det ska bli bättre för alla på fritids måste fler förstå uppdraget. Det räcker inte med att resurspersonal i skolan eller assistenter i skolan sedan ÄR på fritids. Vi som är fritidslärare ÄR inte bara på fritids. Vi har tankar bakom varje aktivitet och i varje pedagogiskt möte med eleverna under en dag. Vi kan inte förvänta oss att de utan utbildning och erfarenhet ska kunna bli en kollega med rimligt förhållningssätt till eleverna, skolan, kollegerna om de inte ges förutsättningar.

 2. ja, det finns tydligen prestige bland utbildade lärare mot fritidshem.
  Är “Vi andra” som har arbetat på fritids länge, helt enkelt oförmögna att tänka pedagogiskt?!
  Att leda pedagogiskt är inte lärarhögskolan ensam saliggörande om att lära ut, det pedagogiska tänket finns hos fler.
  tänk tanken att fritidsledare med mycket ledarskap, organisation och grupp-psykologi leder och strukturerar fritidshemslärarna som kan sitta i byggis och bygga kaplastavar och vifta med sina pedagogiska planeringar!
  Jag blir förbannad rent ut sagt.
  Alla behövs, vi är olika och alla är viktiga!

  • Jag håller med, alla behövs, att vi är olika berikar! Tror dock inte du behöver bli arg, även om jag förstår hur du känner. Jag har arbetat med så många erfarna fritidsledare, barnskötare, beteendevetare som varit fantastiska i sitt sätt att tänka, planera, genomföra, möta eleverna. Likaså många utbildade. Sedan har jag mött motsatsen också både bland utbildade och outbildade! Tror inte det finns någon som arbetar på fritids som inte har erfarenheten av både och.

   Gemensamt har nästan alltid varit att de utbildade får strida för sin tid att planera, utveckla, för och efterarbeta uppdraget medan de outbildade ska klara allt utan planering, förberedelse eller tid till reflektion. Jag har aldrig mött en fritidspedagog eller lärare mot fritidshem som har tyckt att det är ok. Jag tror att vi som arbetar på fritids ser fördelarna med olikheter men också behovet av att skapa ett gemensamt förhållningssätt till eleverna och verksamheten. Till det behöver all personal tid. Tid att diskutera, planera, analysera, göra anpassningar och utvärdera. Det går inte att en kommer viftande med sina planeringar. Dessa måste skapas och försåts tillsammans!

   Jag hoppas innerligt inte att den röst som äntligen börjar höras för fritids splittras pga utbildning. Det finns inte en chans att vi ska kunna lyfta fritids utan att ta vara på den kompetens som finns idag! Med eller utan utbildning. Ta strid för tid mellan kolleger i stället. Säg vi kan också och vi vill vara en del av utvecklingen, låt oss få chansen tillsammans. I alla fall kommer jag ta strid för det. Spelar ingen roll hur bra jag är på att skriva planeringar, utvärdera och analysera om jag inte har kolleger som arbetar mot samma mål och får samma förutsättningar. Ska du arbeta på fritids så ska du har förutsättningar att fullfölja uppdraget.

   Så tänker i alla fall jag. Mvh Anja

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*