Vad innebär nya läraravtalet för fritidshemmet?

När vi nu, enligt nytt avtal ska bl a förbättra arbetsmiljön, minska arbetsbördan och sänka sjuktalen för lärare i fritidshem är det viktigt vilket håll vi riktar våra blickar. Och något måste göras då fritidshemmen är, om vi ursäktar uttrycket, “sämst i klassen” på alla dessa områden inom skolan.

Vi kan då inte jämföra oss med t ex övriga fritidshem i kommunen då dessa också har stora brister.
-Men titta hur de har 48 elever på fritidsavdelningarna på den andra skolan. Det kan vi också ha!
-Titta på hur mycket tid lärarna i fritidshem tjänstgör på förmiddagen i den andra skolan. Och de har bara 4h planering! Det ska vi också ha!

Här gäller bara en sanning – vi ska inte jämföra oss med skit!

Det finns massor skrivet om fritidshem av både Skolverk  och Inspektion utifrån vad kvalitet är och utifrån vilka brister vi har.
Låt oss börja där och åtgärda dessa.

att handla utifrån andra verksamheters behov är oacceptabelt då det ställer verksamheter mot varandra

Sedan tittar vi på fritidshemmet utifrån vad som behövs för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Inga veton från andra verksamheter är godtagbara här.
“Fritids kan inte planera då”, eller “du kan aldrig delta på fritids planering för att du behöver…”
Sådana önskemål finns i mängder och att handla utifrån andra verksamheters behov är oacceptabelt då det ställer verksamheter mot varandra. Än mer om detsamma inte gäller för lärare i andra verksamheter.

Förmiddagen måste först och främst gå till att förbereda och planera fritids verksamhet. Här finns det massor att arbeta med i lgr11, och det är sådant som vi idag inte uppfyller. Att som någon hävdar att “vi inte har råd med heltider på fritidshemmen” är trams. Vad det egentligen står för är att “vi skulle helst vilja lägga fritids resurser på annat än måluppfyllelsen där”.

Vi är bedrövligt oupplysta om vad samverkan är och vad den innebär.

Sedan har vi på fritidshemmet också uppdraget att samverka med fklass och skola (det är fö alla lärares uppdrag).
Samverkan… Här har vi nästa stora uppgift för oss inom skola. Vi är bedrövligt oupplysta om vad samverkan är och vad den innebär. Många tror t ex att det innebär att läraren i fritidshem ska finnas i klassrumnet för att hjälpa till under grundskolans lektioner. Det är tjänstgöring, dvs något annat än samverkan.
Så mycket tid som läggs på detta istället för att prioritera fritidshemmets verksamhet. Skolinspektionen tar t o m upp detta som en stor kvalitetsbrist för fritidshemmen.

Så. När vi nu avsatt tid för planering, utveckling, förberedelse mm, och om det finns tid över kan vi säkert även tänka tjänstgöring i varandras verksamheter.
Inget konstigt i detta. Samma/det omvända borde fö gälla även på eftermiddagen. Skulle det någon gång krisa vid hastig sjukskrivning el likn så hjälper vi självklart varandra i hela arbetslaget. Däri har vi en trygghet och en styrka.

Men… Vi kommer aldrig att klara av att förbättra arbetsmiljön på fritids, att minska arbetsbördan och sänka sjuktalen om vi inte ser oss som en autonom verksamhet. Alla våra verksamheter ska vara starka i sig och där har vi grunden till samverkan. Med varandra!

Och ja, jag förstår hela problematiken med “samma påse pengar” och huvudman och skolpolitiker som prioriterar grundskolan framför fklass och fritidshem . Jag förstår då även påståenden som “vi måste se till elevens hela dag” då detta förmedlas från huvudmannahåll. Men varför saknas då t ex resurser till det särskilda stödet under fritidshemstiden?
Sedan när har “elevens hela dag” gällt annat än skoldelen av dagen?
Exempel på något annat är allt för få vilket gör det till en klyscha.

I över 20 år har fritids kraftigt försämrats

Att se huvudmannens budget för fritidshemmen som resurser för just fritidshemmet att nyttja är inte på något sätt att vara aggressiv mot någon, eller att jag är mot någon annan verksamhet. Detta får jag ofta höra tyvärr, eller att jag inte har förmågan att se helheten. Jag är istället för fritidshemmet, och det behövs sannerligen. I över 20 år  har den verksamheten kraftigt försämrats på så många plan att drastiska åtgärder måste till för att vända utvecklingen. I det ljuset ser jag inte mina förslag här ovan som särskilt drastiska.

  • Äg verksamhetens resurser.
  • Är du anställd som lärare i fritidshem ska du se till den verksamheten först.
    Drastiska åtgärder skulle kunna vara eget ledarskap, egna, för verksamheten anpassade lokaler, ett “USK-avtal” för oss lärare i fritidshem, maxtak för antal elever på avdelningar utifrån Skolverkets tidigare gjorda bedömningar, max antal elever per anställd mm.

Det mesta av detta skulle faktiskt behövas genomföras.

en ytterligare försämrad arbetsmiljö där vi ska arbeta ihop vår egen löneförhöjning

Om vi någonsin ska kunna uppfylla intentionerna i HÖK18 för lärare i fritidshem, och om vi någonsin ska kunna lyfta fritidshemmets verksamhet så måste vi våga sätta både den och dess lärare främst när det kommer till fritids.
Precis som vi ska göra med övriga verksamheter i skolan.
Vi har nu ett 3-årigt avtal som trycker på att vi bl a ska komma tillrätta med arbetsmiljön, minska arbetsbördan och sänka sjuktalen för lärare i fritidshem. Det kommer innebära många och svåra diskussioner under en lång tid. Kanske t o m försämringar inom ovan nämnda områden.
-Hur? kanske någon undrar. Jo. Med HÖK18 så kommer det även en löneförhöjning. Denna är inte fullt ut reglerad i budgeten hos kommuner, och med 9 av 10 kommuner som redan infört effektiviseringar (läs besparingar) kommer detta att just medföra en ytterligare försämrad arbetsmiljö där vi ska arbeta ihop vår egen löneförhöjning. För fritidshemmet kommer detta att medföra dubbel börda då vi ofta används som budgetregulator inom skolan.

Särskilt hos de över 500 fritidshem där det det helt saknas högskoleutbildade lärare kommer detta att bli tydligt då “outbildade” tenderar att nyttjas mer för att fylla ut för andra. Vi måste stötta varandra i detta arbete. På varje enhet. Genom goda argument. I detta arbete ser jag de gränsöverskridande mötesrummen på facebook som oerhört viktiga för diskussionen, där grupper så som Fritidspedagog.se och Fritidshemmens Riksorganisation, eller samtal över twitter kommer att spela en stor roll.

Nu startar vi arbetet med att förbättra villkoren för lärare i fritidshem, och med att lyfta fritidshemmets verksamhet.
Kämpa! Jag vet att vi är flera som vill förbättra.

Olof Jonsson
Lärare i fritidshem
Jönköping
http://olofjonsson-lekrum.se/

Be the first to comment

Leave a Reply

Din e-post adress kommer inte att publiceras offentligt.


*