No Picture

Fritidshemmets samhälleliga ansvar

8 november, 2016 Andreas Nyberg 1

Fritidshemmet är inte samhällsförberedande, fritidshemmet är samhället. John Dewey tycktes smyga runt i mitt undermedvetna. Som fritidspedagoger/fritidslärare besitter vi högskolepoäng. Några av oss har gått […]

FacebookTwitterWhatsAppEmail
angry_girl

ATT MÖTA BARN SOM UTMANAR – sammanfattning av olika perspektiv

5 juli, 2016 Andreas Nyberg 0

genom att vi anser att de provocerar våra regler eller principer men kanske främst genom att vi känner oss utmanade av att vi inte vet hur vi ska agera. Ofta upplever pedagoger en vanmakt in för dessa situationer och uttrycker att det saknas kompetens på området. Vanligt blir då att vi tillämpar metoder som snarare har motsatt effekt och i längden skapar än mer maktlöshet.
Detta är en överskådlig sammanfattning av en del pedagogiska perspektiv som vänder på synen på barn som utmanar, och som belyser hur vi i vår profession på gynnsammaste vis kan förhålla oss.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Förlåt…

11 september, 2014 Andreas Nyberg 0

Det finns en sak som beklämmer mig i min roll som skribent på denna sida.
Ett misstag jag gjort som hänger över mig som ett mörkt moln. Som Alfons monster under sängen.
Ord jag skrev som jag förstås borde förstått hur de kunnat såra. Ord som var tänkta att belysa men som istället kom att lägga skugga.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Om yrkesspråk

19 augusti, 2014 Andreas Nyberg 0

”När ett barn avfärdas som uppkäftig har den vuxne slut på argument”, så sammanfattades ett samtal mellan mig och ett barn som inte kom överens med sin klasslärare. Och så vill jag sammanfattningsvis inleda denna text.
Fritidshemmets personal har av tradition gärna fjärmat sig från att bedöma barn, och än mindre deras prestationer.
I vår yrkesroll har vi snarare valt att fokusera på utvecklingsprocesser vilka vi försökt förhålla oss formativt till -resan har varit målet för fritidshemmet, för att fånga

FacebookTwitterWhatsAppEmail
No Picture

Att våga vara pedagog

13 februari, 2013 Andreas Nyberg 2

För att fritidspedagogyrket ska ha existensberättigande och kunna hävda sig i ett utbildningspolitiskt landskap måste betoningen på yrket ligga i pedagogiken och inte i ”fritids”.
Fritidspedagogiken måste kunna definiera sina styrkor i innehållet och inte i formen. Det vill säga att vi måste kunna förstå och lägga störst tonvikt på ”varför” mer än ”vad”.
Dessa ”varför” måste stå pall för ytterligare ”varför” och ska kunna skalas in hela vägen till den pedagogiska kärnan – vår grundsyn och dess relation till styrdokument, läroplan och lagar.

FacebookTwitterWhatsAppEmail
1 2 3