No Picture

Att våga vara pedagog

13 februari, 2013 Andreas Nyberg 2

För att fritidspedagogyrket ska ha existensberättigande och kunna hävda sig i ett utbildningspolitiskt landskap måste betoningen på yrket ligga i pedagogiken och inte i ”fritids”.
Fritidspedagogiken måste kunna definiera sina styrkor i innehållet och inte i formen. Det vill säga att vi måste kunna förstå och lägga störst tonvikt på ”varför” mer än ”vad”.
Dessa ”varför” måste stå pall för ytterligare ”varför” och ska kunna skalas in hela vägen till den pedagogiska kärnan – vår grundsyn och dess relation till styrdokument, läroplan och lagar.

No Picture

Gör vi som vi säger?

1 december, 2012 Andreas Nyberg 0

”Barn gör inte som du säger, barn gör som du gör.” Det finns många klyschor och floskler när man talar om barn. De flesta gulliga men inte så innehållsrika. Men ovanstående klassiker är genial.
Genial eftersom att den ruskar om vår barnsyn och ställer höga krav på den som uttalar meningen. Den ifrågasätter den vuxna vedertagna auktoriteten och kräver av oss att leva som vi lär. Att rannsaka sin egen roll i relationen till barnet. Att relationen är så mycket viktigare än regler.

No Picture

Den pedagogiska prosan

10 november, 2012 Andreas Nyberg 5

Trots att många tycker sig se fritidshemmets enorma potential och dess förmåga att grunda verksamheten på barnet tycks få våga gå utanför de begränsningar som omfamnar fritidshemmets diskurs.
För fritidshemmets diskurs är rätt snäv och förutsägbar och har så varit de senaste tio-femton åren.
Å ena sidan har vi barngruppens storlek, å andra sidan dåliga lokaler, å tredje sidan tycks vi tro att vårt uppdrag är otydligt, å fjärde sidan är vi underordnade skolan, å femte sidan har vi utbildningspolitiken och å sjätte sidan har vi den praktiska verksamheten sett ur ett organisatoriskt perspektiv.

No Picture

Kulturen äter strategier till frukost

28 september, 2012 Andreas Nyberg 1

Egentligen har business management inget i pedagogisk text att göra, men citatet från företagsutvecklaren Peter Drucker är adekvat även inom vårt skrå. Drucker menar att utveckling måste ske från grunden för att kunna genomföras. Att endast revidera toppen av isberget kan aldrig leda till förändring.

Självklart kan tyckas, men hur självklart är det egentligen för oss pedagoger att skärskåda oss själva och varandra?

No Picture

Underordning och reda

9 september, 2012 Andreas Nyberg 0

Barnet har alltid rätt. Rätt till sina åsikter. Rätt till sina känslor. Rätt till inflytande. Rätt till sina tankar.
Barnet har också alltid rätt i sitt agerande, då det alltid handlar efter vad det bedömer vara rätt där och då. Utifrån sitt perspektiv.

No Picture

Pedagoger gör rätt om de vågar

15 maj, 2012 Andreas Nyberg 0

Pedagogiken håller på att fasas ut ur det svenska skolsystemet. I Lgr 11s 280 sidor nämns ordet ”pedagogisk” tre gånger. Varken mer eller mindre. Visst, detta skulle kunna vittna om att pedagogiken inte bör eller ska styras centralt av regering och riksdag, utan att det är upp till envar pedagog att utöva lärandets konst. Men vad vi har sett av de senaste årens skoldebatter är hur det pedagogiska självförtroendet bit för bit brutits ner genom skuldbeläggning och ekonomisk nedprioritering.

No Picture

Avtalsrörelsen -Lärarförbundets sista strå

11 april, 2012 Andreas Nyberg 10

Inför kommande avtalsrörelse har Lärarförbundet allt att bevisa. Den fackliga solidariteten har kommit till sin krita och står inför ett eldprov. Ska vi dra lansar åt varandra eller ska vissa medlemsgrupper återigen upp på utbildningspolitikens offeraltare.