No Picture

Fritidspedagoger i alla städer, förena er!

6 december, 2011 Hadar Nordin 2

Ja. Eller det har vi delvis redan gjort. Men i den ibland brännheta debatten lär vi oss något nytt. Som vi inte förväntat oss. Jag har lärt känna ett engagemang bland fritidspedagoger som jag inte visste fanns. Till detta finns ett solidariskt stöd och stor respekt för varandras olika synsätt och vägar till målet. Vad är målet? Ibland målas själva kampen upp som ett mål i sig, vilket den naturligtvis inte är. Målet är igår. Då vi var självklart ansvariga för det jobb vi älskar. Kommer det något mer på köpet är det en bonus.

No Picture

Politiska kokosnötter

4 december, 2011 Hadar Nordin 6

Jan Björklund säger så här rörande legitimationsfrågan “Reformen syftar till att stärka och lyfta fram lärares och förskollärares ansvar för det viktiga samhällsuppdraget att undervisa elever och barn”. Vidare säger Björklund “Fritidshemmet är inte en skolform utan en kompletterande verksamhet till skolan. Därmed så fyller fritidshemmet en viktig roll. Det innebär dock inte per automatik att samma prioriteringar och behov av insatser för att stärka kvaliten behövs i fritidshem som skola”

No Picture

Det pedagogiska proletariatet

1 december, 2011 Hadar Nordin 11

Jag är inte helt dum, men jag fattar ingenting just nu.
Jag förstår inte varför det fackliga arbetet smyger tystare än indianer i mockasiner.
Varför Björklund vill avrätta en hel yrkeskår som har sin grund längre bort i tiden än vad “Läraryrket” kan minnas.
En yrkeskår som genom tid och rum fokuserat på omsorg och lärande i barnens tjänst. Ett lärande om liv. Liv att leva.

No Picture

Gör fritidspedagogiken obligatorisk!

27 november, 2011 Hadar Nordin 2

En lärare på lärarhögskolan sa en gång till sina nyexade förskollärare och fritidspedagoger; “Nu har ni läst på universitet i tre år. Efter tre år i verksamhet är ni färdigutbildade”. Det var väldigt klokt sagt, även om många tyckte att de redan var “färdiga” förskollärare och fritidspedagoger. Men någonvart måste vi leva det vi lär för att göra det till en genuin och egen kompetens. Att läsa till fritidspedagog. En sak. Att praktisera den en annan.

No Picture

Tack den som bryr sig

26 november, 2011 Hadar Nordin 8

“Är din fight för fritidspedagogen eller mot lärarförbundet?”

En fråga, jag fick, som förutsätter att det ena utesluter det andra. Att om kampen är för fritidspedagogen är den i samklang med förbundet. Och om den är mot förbundet är den inte för fritidspedagogen. Jag svarade att min kamp handlar om barns rätt till fritidspedagogik.

No Picture

Whos got your back?

20 november, 2011 Hadar Nordin 16

Jag har tidigare fått mail angående min kritik av Lärarförbundets arbete med landets fritidspedagoger. Närmare bestämt två mail där jag ombeds sluta “gnälla på facket”. Även på Facebook i våra diskussiontrådar har jag fått höra, av fackligt aktiva, att “nu får du väl ändå ge dig!”. Jag är inte ensam om det. För en tid sedan fick en kollega höra att hans fackliga ombud var trött på “tramset”. Lokala fackarbetare som rågar sin mått och avhyser sina medlemmar.

No Picture

Tankar dagen efter…

16 november, 2011 Hadar Nordin 5

Nu är inte läge att vila. Debatten måste fortsätta och opinionen stå stark. Igår stod det klart att våra argument står starka såväl akademiskt, pedagogisk och politiskt (även om politiken aldrig säger något – utan medietränat dödar en dialog som går ut fel håll). Mötet på departementet var med Bertil Östberg och en kvinna, som inte presenterade sig till profession, som höll koll på både paragrafer och Östberg.