Påtaglig risk för brist på fritidspedagoger

1 april, 2015 Micke Andersson 1

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringsuppdrag släppt en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskott av utbildade från högskolan. En information för universitet, högskolor samt blivande studenter om hur den framtida arbetsmarknaden kan te sig för olika yrkesgrupper och hur utbildningar ska dimensioneras.

No Picture

Tala är silver – fritids är guld

17 maj, 2014 Micke Andersson 1

Ibland går det bara att förundras över politikers uttalande. Statssekreterare Bertil Östberg (fp) tilläts äntra scenen på fritidshemssymposiumet ”Kunskap i gemenskap” i Jönköping i tisdags och gjorde sig nog lika uppskattad som senapssill i jordgubbstårtan på midsommarfesten.

No Picture

Kommentar till riksdagsbeslutet

6 november, 2013 Micke Andersson 1

I går klubbade riksdagen genom ett av årets självklaraste beslut. Utbildningsutskottet förslag om att fritidspedagoger utbildade före 2001 ska återfå behörigheten att ansvara för fritidshemmens verksamhet antogs.

No Picture

Fritidsdebatt i motvind

2 juli, 2013 Micke Andersson 0

En av dessa kurvor föranleder politiker och etablissemang att resa sig som en och kräva omedelbara och kraftfulla insatser för att bryta en dålig trend med allvarliga konsekvenser som drabbar barn. Den andra kurvan passerar obemärkt förbi.

No Picture

Interpellationsdebattens överraskningar

9 mars, 2013 Micke Andersson 4

Efter att ha lyssnat på interpellationsdebatten om Lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem verkar det fortfarande finnas en rad frågetecken kring fritids att räta ut på politisk nivå. Några nya frågetecken dök upp. Allra mest förvånande var att den stora, numera rutin- och reflexmässiga, indignationen över skolministern faktiskt uteblev och oväntat vändes till försiktig nyfikenhet.