Game over för fritidshemmet?

7 september, 2018 0

Nyligen så infördes ett legitimationskrav för att ansvara för undervisningen på fritidshemmet. Bra! Många av oss som jublade, samtidigt som legitimationsmyntets tunga baksida låg vilandes […]

Skolinspektionen sågar fritids

28 augusti, 2018 2

Våra granskande myndigheter har en lång tradition av att såga fritids. Nu senast då man granskat språklig och matematisk utveckling samt rektors ledning av fritids. […]

Härnösands fritidshem blöder

16 juli, 2018 0

De senaste fem åren har antalet högskoleutbildade pedagoger som arbetar på Härnösands fritidshem minskat från 67 till 56%. Antalet inskriva elever har ökat med närmare […]

Fritidspedagogik.se