Om

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.
Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Ansvarig utgivare – Hadar Nordin

Skribent – Andréas Nyberg

Skribent – Farzin Panahi

Skribent – Gustav Sundh

FacebookTwitterWhatsAppEmail