Hadar Nordin

Jag heter Hadar Nordin och är upphovsman till fritidspedagogik.se som släpptes i mars 2011. Min tanke med sidan var att samla information och länkar samt att då och då ha en krönika från en fritidspedagog eller forskare. Jag ville att sidan skulle vara en användbar resurs för fritidspedagoger. Någon avsikt att skriva själv hade jag aldrig. Jag kontaktade Andreas Nyberg och frågade om han kunde tänka sig skriva. Det kunde han. “Men inte på kommando”.

Syftet med sidan är densamma idag och vi har publicerat över 300 inlägg av olika författare, karaktär och syfte. Sedan 2011 har vi passerat en halv miljon besökare.

Jag utbildade mig till fritidspedagog 2000-2003 på Umeå universitet. Men mitt yrkesval gjorde jag nog långt tidigare. 1994 var jag 15 år och heligt trött på att min syokonsulent i 2,5 år slussat runt mig på praktik på de lokala industrierna. I ren trots bad jag honom att få göra praktik på en förskola. Han tyckte att det var “ett jobb för tjejer” vilket fick mig att vilja trotsa honom ännu mer. Praktiken ledde mig så småningom till lite vikariat på förskolor och fritidshem. Från att jag var 17 år jobbade jag ganska regelbundna timmar på olika fritidshem.

Efter min examen har jag jobbat primärt på fritidshem men även hunnit med att vara klassföreståndare på mellanstadiet samt undervisat blivande fritidspedagoger (lärare) på universitet.

Jag har varit verksam fritidspedagog primärt i Stockholm under 10 år men jobbar och bor idag i Härnösand. Jag har 4  barn tillsammans med min fru.

Vid sidan om mitt jobb som fritidspedagog föreläser jag om fritidspedagogik, yrkesroll och samverkan med skolan. Jag är också författare till boken “Fritidspedagogik – ett komplement eller fundament?!” som snart sålt i 2000 exemplar.

Idag skriver jag mest om professions- och verksamhtesutveckling, fritidspedagogik, och samverkan med skolan.

fullsizeoutput_18e7