No Picture

En kommentar kring de nya beskeden

22 december, 2011 Micke Andersson 1

Lagom till jul tar vi med glädje emot nyheten att regeringen aviserar förändringar i de delar av behörighetsförordning och skollag som utestängt fritidspedagoger.

Ännu vet vi inga exakta detaljer men klart verkar vara att fritidspedagoger oavsett examensår även i fortsättningen kommer få vara ansvariga för fritidshemmens verksamhet och det utan inskränkningar. Konstigt vore annat.

No Picture

Möte med ämnesrådet och Jan Gladh

21 december, 2011 Hadar Nordin 9

I veckan träffade jag en delegation från Lärarförbundet. Fyra av dem från ämnesrådet Fritidspedagogik; Cecilia Larsson (även förbundsstyrelsen), Kitt Marteng, Line Isaksson och Göran Karlsson. Utöver dessa fyra var även Lärarförbundets expert på legitimation Jan Gladh med. De hade på förmiddagen besökt regeringshuset och pratat med politiker.

No Picture

Om begrepp, språk och makt.

19 december, 2011 Andreas Nyberg 0

Fick en gång frågan om kunskap är makt. Svarade intuitivt att makten att definiera kunskap är makt. Makten över språket är ett större styrmedel än man kan tro. Att pennan är mäktigare än svärdet är ingen nyhet, men en sanning som ofta faller i glömmo.
Se bara hur språket fungerar som statussymbol.

No Picture

Who´s got your back? Part II

15 december, 2011 Hadar Nordin 1

Många är de filmer som i sin uppföljare gjort publiken besviken. Jag är besviken. Eva-Lis Siren avrundar lärarförbundets år 2011 med ett litet videoklipp.

No Picture

Inför morgondagen och dagarna

15 december, 2011 Micke Andersson 5

I morgon fredag tvingas Jan Björklund tydligt ovilligt och besvärat att åter träda bakom podiet i riksdagen för att ge sin muntliga presentation av vilken strategi utbildningsdepartementet har för fritidshem och fritidspedagoger framöver. Betyget från senaste tillfället blir ej godkänt även om det gavs något som kan liknas vid ett svar då ministern lämnade klart besked på åtminstone en punkt.

No Picture

Öppet brev till Utbildningsminister Jan Björklund

13 december, 2011 Hadar Nordin 10

Öppet brev till Jan Björklund och Utbildningsdepartementet

Jan Björklund, som du känner till är vi fritidspedagoger besvikna över bli fråntagna vår rätt att ansvara för fritidshemmets verksamhet. Vi är besvikna över att fritidspedagogens särart nu än mer ska suddas ut genom att helt eliminera “bara” fritidspedagogen till förmån för Grundlärare med inriktning mot fritidshem