No Picture

Med fokus på kvaliteten fortsätter vi trycka på för förändring

14 oktober, 2011 Redaktion .se 1

Fritidshemmens kvalitet är ett av skolans styvbarn. I åratal har politiker på nationell och lokal nivå försummat kvaliteten och fattat beslut som gått åt fel håll när det gäller lärarnas roll och status. Kunskapen om vad fritidspedagogiken kan åstadkomma för elevernas kunskapsutveckling i bred mening är i många fall nästintill obefintlig skriver Eva-Lis Sirén.

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.

No Picture

Om fritidspedagogik.se

1 oktober, 2011 Redaktion .se 0

Fritidspedagogik.se är en sida som drivs av fritidspedagoger för fritidspedagoger.

Tanken är att vi här ska sprida goda tankar och exempel samt ha möjlighet att hitta olika forum för att diskutera fritidspedagogiken och vår yrkesroll.

Vidare ska vi försöka samla det som skrivs om fritidshemmet i media samt hålla er uppdaterade på vad som händer på det fackliga planet

No Picture

Skolan som norm

25 maj, 2011 Andreas Nyberg 4

Andréas Nyberg tar upp frågan om fritidshemmens förlorade identitet när skolan ständigt tillåts sätta normen i alla sammanhang.