Välkommen till fritidspedagogik.se

Fritidspedagogik.se är en ideell sida, driven av fritidspedagoger.

Jag skriver detta inlägg för att deklarera att lämnar Fritidspedagogik.se

I januari 2019, den 27:e, har fritidspedagogik legat ute på nätet i 8 år. Och jag har bestämt mig för att lämna sidan bakom mig. Det känns som igår vi ”firade” ett år på nätet (http://fritidspedagogik.se/…/fritidspedagogikse-1ar-den-27…/) och en hel del framgångar som bara var början.

Snart 8 år senare har jag bestämt mig för att lämna sidan. Jag tänkte länge släcka den. Ta bort den. Men jag har bestämt mig för att se över möjligheten att låta någon annan ta över. Jag har några namn på en lista som jag kommer erbjuda att ta över.

Eventuellt skriver jag över ägandeskapet för sidan på nästa redaktör över tid men kommer fortsatt initialt att äga sidan.

Sidan kommer inom kort stängas ned med enbart loggan framme. Info om att ny regi kommer. Målet är att det nya ska vara i drift 1/1 2019.

Jag har fått ut enormt mycket personligen och professionellt genom sidan; kunskap, kontakter, engagemang, möjligheter. Men jag har också genom åren fått slicka myntets baksida en hel del. Men jag ångrar ingenting. Jag är framförallt stolt över de första åren då vi gemensamt åstadkom en del saker jag aldrig trodde var möjligt.

Den nuvarande redaktionen har meddelats och lämnar i och med detta sina uppdrag. Den eller de som tar över sidan, vill jag, ska ha friheten att göra den helt till sin egen.

Tack för ert engagemang genom åren. Ni som läst, stöttat, engagerat er.

Särskilt tack till Mikael Andersson, Farzin Panahi och Andréas Nyberg för dessa år.

 / Hadar Nordin”

kontakt via info@fritidspedagogik.se