No Picture

Fritidshemmet 1984-2014

11 november, 2014 Hadar Nordin 3

1984: Gruppen – kvalitetsaspekt
2014: Gruppen – kvantitativt mått

1984: “Föreningslös ungdom är en riskgrupp”
2014: “Barngruppernas storlek i är en risk”

1984: Fritidspedagoger organiserar grupper pga barns behov
2014: Fritidspedagoger organiserar grupper pga trånga lokaler

1984: Egen lokal
2014: Egna leklådor

1984: Bakar pga “bra att kunna”
2014: Bakar pga “praktisk matematik”

1984: “Vi borde samverka med skolan. Vi kompletterar varandra bra!”
2014: “Vi är lärare i skolan”

1984: “Hur ska vi balansera mellan grupp och individ”
2014: “Har någon sett Matilda!?”

1984: “Vad krävs för ett gott liv?”
2014: “Vad krävs för att hålla reda på alla ungar?”