No Picture

CSNs tunna skäl för avslag

5 januari, 2012 Micke Andersson 9

Många är de fritidspedagoger som på goda grunder begärt att få sina studieskulder avskrivna av CSN. Lika många som de som också fått avslag på sin begäran, men det på mindre goda grunder.