No Picture

Ett välfärdsmonster?

15 oktober, 2014 Hadar Nordin 0

Idag är fler än 425.000 barn inskrivna i fritidshem i Sverige. Ungefär tre av fyra fritidshem är integrerade med skolan. Många av de dessa fritidshem saknar ändamålsenliga lokaler. De saknar strukturella förutsättningar för att nå verksamhetens nationella mål. Inför riksdagsvalet gick i princip alla partier till val med en ambition om att minska barngrupperna i fritidshemmen

No Picture

Vi måste prata om Matilda

8 april, 2013 Hadar Nordin 4

Vi måste prata om Matilda. 

Under tiden som de flesta av oss förfäras över de växande barngrupperna i förskola och på fritids finns de några som ser vinster och möjligheter.

No Picture

Fritidshemsbarnen

22 april, 2012 Hadar Nordin 4

Fritidshemsbarnen i Sverige närmar sig till antalet 400.000. Ändå är fritidshemmen den verksamhet som år efter år får försämrade förutsättningar. Skolverkets rapporter är tydliga – liksom skolinspektionens. I skolinspektionens rekommendationer skriver man bla