No Picture

Skolans (och fritidshemmets) demokratiuppdrag – Ett kinderägg med bitter eftersmak

8 november, 2012 Hadar Nordin 0

Svensk skola är fantastisk på att formalisera demokrati. Men det demokratiska mötet med eleven är inte lika lätt.

Kvällen #skolchatt berör skolans (och fritidshemmets) demokratiuppdrag. De skiljer sig inte åt. Demokrati, elevinflytande och det fantastiska ordet elevdemokrati. Vad f*n är elevdemokrati? Är det en annan demokrati än den du och jag lever i? Eller handlar det om att vi tycker oss undervisa och “lära ut” demokratin i lagom stora portioner? Elevdemokrati. Här har vi skolans (och fritidshemmets) demokratiupplägg i ett kinderägg. Först smakar det lite gott i munnen. Sen kommer besvikelse över det faktiska innehållet. Den kollektiva vuxenobstruktionen. Svensk skolas (och fritidshems) odemokratiska vuxenkonventioner.