No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig? Del 2

19 november, 2012 Hadar Nordin 7

Den så kallade krisrapporten ”Finns Fritids?” skrevs efter att regeringen ålagt Skolverket att ”belysa kvalitén” i fritidshemmen. Skolverket var ny huvudman för fritidshemmen (-98) och projektledare för rapporten blev Christian Lundahl. I sin avslutande diskussion lyfter Lundahl en hel del viktiga punkter som måste ses som ett belysande av akuta oråd. Låt oss belysa dessa oråd igen, 13 år senare.

No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig?

7 april, 2012 Hadar Nordin 1

1998 blev skolverket tillsynsmyndighet över förskolan, skolan och fritidshemmet. I slutet på samma år fick man uppdrag från regeringen att belysa kvaliteten i förskolan och i fritidshemmen. För fritidshemmets räkning resulterade det i rapporten – eller en ”så kallad larmrapport” för att citera Christian Lundahl som var projektledare. I en konversation via Twitter säger Lundahl till mig – idag april 2012 – ”Ändå har inget hänt”.