No Picture

Krönika av Gustav Fridolin

8 december, 2011 Hadar Nordin 30

I dagarna nås vi av ännu en rapport från Skolverket som visar att skolan
inte klarar av det som kallas för det kompensatoriska uppdraget.
Föräldrarnas utbildningsbakgrund och hur länge en elev bott i Sverige
spelar stor roll för vilka chanser en får i skolan. Faktum är att Sverige
är sämre än de flesta jämförbara länder. Det är något som river i hjärtat
på mig och, tror jag, på de flesta svenskar. Det här ska vara ett land där
alla har rätt till en ärlig chans. Och just därför behöver Sverige sina
fritidshem. Just därför är fritidspedagoger så viktiga för den svenska
skolan.

No Picture

Att ingjuta mod

22 november, 2011 Andreas Nyberg 6

Känslan att bli sedd, att bli lyssnad på. Helt självklart i den pedagogiska teorin, ibland bortglömda faktorer i den dagliga verksamheten.
Känslan gäller förstås inte bara relationen pedagog-barn utan gäller också pedagogen själv i högsta grad.