No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara Del 2

4 september, 2013 Hadar Nordin 0

Efter att fritidshemmen samordnades med skolan har fritidspedagogens yrkesroll genomgått vad jag vill kalla en identitetskris. Detta kanske också stärks genom de olika typer av fritidshemsakademiker som utbildats eller nu utbildas: Fritidspedagoger, lärare mot fritidshem och grundlärare med inriktning mot fritidshem. Vart finner vi gemensam mark i utbildningar som både förenar och skiljer oss åt?

No Picture

Vad det blev av fritidshemmen – och vad de skulle kunna vara. Del 1

31 augusti, 2013 Hadar Nordin 2

Fritidshemmen, oavsett vad de kallats historiskt, har mer eller mindre sedan slutet av 1800-talet funnits som en form av komplement till skola och hem. Där har alltid förekommit omsorg, fostran och lärande. Kunskap genom arbete, lek och via en aktiv företagsamhet i sitt eget lärande. Från 1800-talets slut finns tre tydliga perspektiv som legat som grund för verksamheten. 1800-talets arbetstanke övergick på 40-talet till en idé om vila och rekreation. De senaste 50 åren har fokus legat på att vara en pedagogisk verksamhet. 1964 kom den första utbildningen av fritidspedagoger, då som gymnasieutbildning. 1977 förlades utbildningen till högskolan.
Att fritidshem och skola samverkar är inget nytt fenomen. Det finns egentligen inget konstigt alls med tanken om en pedagogisk, omsorgsfull helhet. Redan arbetsstugorna på 1800-talet var ofta belägna intill skolorna och samarbetade ofta med dem.

No Picture

Den fritidstid nu kommer

7 juni, 2013 Hadar Nordin 0

Den fritidstid nu kommer

Skolavslutning är egentligen en början på något annat. För några börjar sommarledigheten redan men många har ett par veckor kvar på fritids. Loven är en av höjdpunkterna för fritidshemmets verksamhet. Det är härligt att se barn som får fördela sin egen tid utanför “dansa-pausa”-pedagogisk schematik.

No Picture

Upprop Fritidslyft!

9 februari, 2013 Redaktion .se 20

Svensk fritidshemsverksamhet är unik. Inget annat land har en så utbyggd och etablerad verksamhet med syfte att förena omsorg och lärande (educare) för barn i skolåldern. I Sverige är 400.000 barn inskriva i fritidsverksamhet.
Fritidshemmet är en del av den svenska välfärden. En verksamhet som var fundamental när kvinnorna tog plats på arbetsmarknaden. En verksamhet som i sin bästa form kompletterar både skola och hem – men framförallt sätter barnet i centrum, med personal utbildad för uppdraget. Fritidspedagogen har kunskap om barns utveckling

No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig? Del 2

19 november, 2012 Hadar Nordin 7

Den så kallade krisrapporten ”Finns Fritids?” skrevs efter att regeringen ålagt Skolverket att ”belysa kvalitén” i fritidshemmen. Skolverket var ny huvudman för fritidshemmen (-98) och projektledare för rapporten blev Christian Lundahl. I sin avslutande diskussion lyfter Lundahl en hel del viktiga punkter som måste ses som ett belysande av akuta oråd. Låt oss belysa dessa oråd igen, 13 år senare.

No Picture

Varje satsad krona på skolan, är inget värd utan motsvarande satsning på fritidshemmet

30 oktober, 2012 Hadar Nordin 26

Men låt mig säga det nu: Varje satsad krona på de yngre skolbarnen, som inte följs upp av en satsning på fritidshemmet, är pengar i sjön. ||||Nästan 9 av 10 barn i åldern 6-8 år är inskriva på fritids. I storstäderna är den siffran högre. Att satsa på ena halvan av deras dag med inte den andra kontraproduktivt. Kommunal har i sin rapport ”Har någon sett Matilda” lyft fram vilka konsekvenser många års nedskärningar har fått för verksamheten. Underrubriken till rapporten är central: ”Vad fritidshemmen är och vad de skulle kunna vara”.

No Picture

Fritidshemsbarnen

22 april, 2012 Hadar Nordin 4

Fritidshemsbarnen i Sverige närmar sig till antalet 400.000. Ändå är fritidshemmen den verksamhet som år efter år får försämrade förutsättningar. Skolverkets rapporter är tydliga – liksom skolinspektionens. I skolinspektionens rekommendationer skriver man bla

No Picture

Finns fritids? Vem bryr sig?

7 april, 2012 Hadar Nordin 1

1998 blev skolverket tillsynsmyndighet över förskolan, skolan och fritidshemmet. I slutet på samma år fick man uppdrag från regeringen att belysa kvaliteten i förskolan och i fritidshemmen. För fritidshemmets räkning resulterade det i rapporten – eller en ”så kallad larmrapport” för att citera Christian Lundahl som var projektledare. I en konversation via Twitter säger Lundahl till mig – idag april 2012 – ”Ändå har inget hänt”.