SKL: Fortsatt negativ utveckling av fritidshemmens förutsättningar

8 april, 2015 Redaktion .se 0

Idag presenteras siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Barngrupperna ökar, personaltätheten försämras och utbildningsnivån går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014 men situationen har stadigt försämrats under lång tid vilket är mycket problematiskt.

SKL menar att vi måste satsa mer på fritidshemmen! Det handlar dels om de yttre förutsättningarna som måste stärkas (personaltäthet, personalens utbildningsnivå) dels om att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet som kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid, främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

Fritidshem och skola i samverkan

12 februari, 2015 Hadar Nordin 0

Redan innan fritidshemmet och skolan samordnades fanns en oro över hur formerna för samverkan skulle se ut. I början på 70-talet kom de första utredningarna som tittade mot en samverkan mellan fritidshem och skola. SIA-utredningen (SOU 1974:53) föreslog att fritidspedagoger genom en förändring av ”skolans inre arbete” kunde leda kreativa och praktiska aktiviteter. Det skulle öppna för en pedagogisk miljö med utrymme för sammanhang och förutsättningar för att utveckla såväl kognitiva som praktiska förmågor och förståelse. En annan utredning om barns fritid (SOU 1974:42) föreslog att fritidshemmen på sikt skulle integreras med skolorna. Kanske var detta primärt av ekonomiska intressen då de fristående fritidshemmen ansågs vara för dyra. Förvisso stod fritidshemmen tomma stora delar av dagen men det fanns utrymme för personalen att planera, handla och knyta kontakter med förenings- och kulturliv. Redan efter SIA-utredningen förkom det försök med att integrera verksamheterna.

No Picture

Nytt år. Stora möjligheter.

12 januari, 2014 Hadar Nordin 1

Jag tror att 2014 blir ett viktigt år. Under en lång period har nu fritidspedagoger kämpat (på olika sätt) mot en politik som på många sätt motverkat fritidshemmets syfte. Idag har stormen lagt sig trots att vi inte riktigt är “tillbaka till Gå”. Om vi bortser från legitimationsfrågan så finns en tydlig effekt av den rörelse som väcktes på Facebook; en “yttre” nyfikenhet för fritidshemmets verksamhet och “inre” vilja att berätta.

No Picture

S har otur när de tänker. Sponsrar fritidshemmets avveckling med 110miljoner.

30 september, 2012 Hadar Nordin 5

Socialdemokraterna vill satsa 110 miljoner kronor på läxhjälpsläsning nästa år. De förslår oblygt att detta ska ske inom ramen för fritidshemmet. Tyvärr visar S här att man är villig att hålla Björklund i handen rörande fritidshemspolitiken. För visst ser man det som en satsning på fritidshemmen? En budgetpost på 110 miljoner som ska in i fritidshemmen. Men det är i sann Björklund-anda som man smyger in skolans uppdrag in i fritidshemmets redan sargade verksamhet. Både i praktik och pedagogik brinner det i fritidshemsljusets båda ändar.