No Picture

Fritidshemmet 1984-2014

11 november, 2014 Hadar Nordin 3

1984: Gruppen – kvalitetsaspekt
2014: Gruppen – kvantitativt mått

1984: “Föreningslös ungdom är en riskgrupp”
2014: “Barngruppernas storlek i är en risk”

1984: Fritidspedagoger organiserar grupper pga barns behov
2014: Fritidspedagoger organiserar grupper pga trånga lokaler

1984: Egen lokal
2014: Egna leklådor

1984: Bakar pga “bra att kunna”
2014: Bakar pga “praktisk matematik”

1984: “Vi borde samverka med skolan. Vi kompletterar varandra bra!”
2014: “Vi är lärare i skolan”

1984: “Hur ska vi balansera mellan grupp och individ”
2014: “Har någon sett Matilda!?”

1984: “Vad krävs för ett gott liv?”
2014: “Vad krävs för att hålla reda på alla ungar?”

No Picture

Fritidshemmets tydliga uppdrag

9 september, 2012 Hadar Nordin 4

Det påstås ibland att fritidshemmets uppdrag är otydligt. Och somliga hävdar att fritidshemmet skulle behöva fler dokument som tydliggör uppdraget. Är detta sant?
Kan fritidspedagoger inte tolka läroplanen, skollagen och skolverkets allmänna råd?
Jag tror att vi utsätter oss för fel referenser. Låt oss påstå att fritidspedagogen befinner sig i en identitetskris. En kris som skapades och har förvärrats efter att skola och fritidshem blev organisatoriskt samordnade Jag påstår att uppdraget idag inte särskilt mycket skiljer sig från när fritidshemmen låg utanför skolans organisation och då hade vi inte så många krisande pedagoger. Men skolan har blivit referensramen (eller normen) för fritidshemmet. Men jag anser inte att vi ska mäta eller prägla vår verksamhet efter skolan. Så långt in i texten vill jag påminna igen: Jag tror på samverkan mellan skola och fritidshem!