Intervju med Ann-Sofie Boström

15 mars, 2016 Redaktion .se 0

Ann-Sofie Boström utsågs 2015 till årets fritidspedagog. Hon jobbar på Långängsskolan i Hallsberg.

Vad anser du själv är dina styrkor i yrkesrollen?

Mina styrkor är att jag är påläst, driven och älskar att jobba med barn. Jag försöker att uppdatera mig ofta om vad som händer inom fritidspedagogiken. Om man frågar barnen så är det nog att jag lyssnar på vad de har att säga och försöker anpassa vår verksamhet efter barnens önskemål. Jag ser dem och bekräftar dem, tror det är det de uppskattar mest hos mig.

No Picture

Förlåt…

11 september, 2014 Andreas Nyberg 0

Det finns en sak som beklämmer mig i min roll som skribent på denna sida.
Ett misstag jag gjort som hänger över mig som ett mörkt moln. Som Alfons monster under sängen.
Ord jag skrev som jag förstås borde förstått hur de kunnat såra. Ord som var tänkta att belysa men som istället kom att lägga skugga.

No Picture

Morgondagens fritidspedagoger

23 april, 2013 Farzin Panahi 4

Genom åren har det publicerats ett antal rapporter om olika försöksverksamheter där fritidshem och skola har integrerats. I denna text ska Anita Söderlunds studie: ” Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell – Erfarenheter från 5 års försöksverksamhet vid Karlbergskolan i Stockholm” behandlas.

Syftet med denna försöksverksamhet var bl.a. att hitta en fungerande modell där fritidshem och skola skulle kunna finnas under samma lokaler och arbeta med åldersintegrerade grupper. Projektet syftade utöver detta till att se om ett lokal- och verksamhetsintegrerat lågstadium och fritidshem kunde falla väl ut och om detta i sin tur skulle rättfärdiga mindre skolenheter och därmed mindre kostnader för bland annat lokaler.

No Picture

Lärarförbundet tar över…

26 oktober, 2012 Redaktion .se 0

…ansvaret för priset “Årets Fritidspedagog”.

Det är givetsvis mycket gjäldjande att man plockar upp bollen som NCFF tappat. NFCC har idag kontaktat fritidspedagogik.se för att kommentera detta, vi återkommer i det ärendet.

Det ska bli spännande att se vilka kriterier man väljer att lyfta fram. Här kommer några tips från redaktionen:

-> Pedagogisk yrkesskicklig

-> God kunskap om barns utveckling och socialisation

-> Engagerad och aktiv på sin arbetsplats, en förebild för sin kollegor

-> Engagerad lokalt och/eller nationellt i att sprida kunskap om fritidshemmet och fritidspedagogiken

-> Verkar för att stärka fritidshemspedagogiken på den lokala arbetsplatsen

-> Verkar för att få tillstånd pedagogisk samverkan med skolan som gynnar barnen/eleverna socialt och/eller kunskapsmässigt

-> Utvecklande arbetssätt på fritidshemmet och/eller i samverkan med skolan

-> Aktivt jobbar med yttre samverkanspartners i det nära samhälls-, kultur-, och föreningslivet

-> Aktivt arbete med elevers hälsa

-> Aktivt arbete med att utveckla IKT inom fritidshemsverksamheten

Fritidspedagoger! Fyll på med era egna kriterier!

No Picture

6 frågor till Eva-Lis Sirén, ordförande i Lärarförbundet

6 oktober, 2012 Redaktion .se 2

Ni har bråda dagar och avtalsrörelsen stegrar, hur tror du SKL svarar upp på era krav?
Det nya läraravtalet för de kommunalt anställda lärarna är nu klart och ger Sveriges lärare mer än andra på svensk arbetsmarknad. Det är ett första steg mot den helt nödvändiga uppvärderingen av läraryrket, men det är ett steg som måste följas av fler. Avtalet innehåller en ny och mycket viktig uppsägningsklausul som gör att vi kan säga upp avtalet redan om drygt två år om inte kommunpolitikerna tar ansvar för lärarkrisen och höjer lärarlönerna. Det är verkligen upp till bevis för Sveriges kommuner.