No Picture

Hur kommer vi vidare?

22 mars, 2012 Redaktion .se 2

I höstas när jag och en grupp på Lärarförbundet började arbeta med ett utvecklingsarbete för att stärka fritidspedagogiken visste vi inte om det skulle gå att beskriva lärandet på fritids i en kursplan. Vi brottades också med tanken att det är hela dagens lärande som ska beskrivas, inte bara fritidshemsdelen, utan även den undervisningen som sker i de kommuner som har utökad skoldag. Begreppet fritidspedagogiska verksamheter växte fram under arbetet gång.