No Picture

Till Lärarförbundets försvar

11 december, 2012 Hadar Nordin 1

Ibland saknar debatten empati. Igår infann sig en spontan #fritidschatt på twitter. Den blottade dels ett ganska fattigt argumentförråd men också en blödande frustration hos fritidspedagoger. Det finns – hur mycket vi än önskade att det inte gjorde – en polarisering mellan Lärarförbundet och fritidspedagoger. Lärarförbundets Förbundssekreteraren hävdade dock på twitter att allt som oftast är allt bra. Fritidspedagogen som en del av förbundet. En stor familj med gemensamma mål. Nu hävdar många fritidspedagoger att det inte alltid är så. Kanske aldrig vart. Och hur är det nu, ska man eller inte, lyssna på sina kritiker?