No Picture

Fritidspedagogik.se intervjuar Eva-Lis Sirén

5 februari, 2012 Hadar Nordin 2

Jag har samtalat med Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén rörande förbundets arbete och fritidspedagogernas situation.  Först ville jag fråga Eva-Lis Sirén om den kritik som riktats mot förbundet och henne själv som ordförande. Kritiken som rört förbundets arbete inför den nya skollagen och behörighetsförordningen samt den tidvis upplevda tystnaden under hösten. -Lärarförbundet är en stor organisation och att det är många som tycker och tänker i  organisationen, säger Eva- Lis Sirén och fortsätter;

No Picture

Allmänna oråd och kommentarer rörande kvalitet i fritidshem

15 januari, 2012 Hadar Nordin 4

Allmänna oråd och kommentarer rörande kvalitet i fritidshem
(Synonymer till Oråd= fara; svek, bedrägeri, vanstyre)

Barngruppens storlek
Barngruppens storlek påverkar kvaliten i fritidshemmets versamhet. Trenden går obevekligen åt fel håll och har så gjort sedan 80-talet med en tydlig stegring efter att fritidshemmet integrerats med skolan.
1980 var det 17,8 barn/grupp i fritidshemmen