No Picture

Interpellationsdebattens överraskningar

9 mars, 2013 Micke Andersson 4

Efter att ha lyssnat på interpellationsdebatten om Lärande- och vistelsemiljö på Sveriges fritidshem verkar det fortfarande finnas en rad frågetecken kring fritids att räta ut på politisk nivå. Några nya frågetecken dök upp. Allra mest förvånande var att den stora, numera rutin- och reflexmässiga, indignationen över skolministern faktiskt uteblev och oväntat vändes till försiktig nyfikenhet.

No Picture

En kommentar kring interpellationen 24/1

28 januari, 2012 Micke Andersson 3

Fritidspedagogers ansvar och befogenheter var rubriken på den interpellation Jan Björklund skulle ge replik på i tisdags. För att verkligen ge tydligt svar på tal ville ministern göra slut på vidare spekulationer och vara extra tydlig med vilka kraftfulla initiativ som regeringen redan tagit. Just därför blir det besynnerligt redan i inledningen. Så här lyder öppningsanförandet.

No Picture

Inför morgondagen och dagarna

15 december, 2011 Micke Andersson 5

I morgon fredag tvingas Jan Björklund tydligt ovilligt och besvärat att åter träda bakom podiet i riksdagen för att ge sin muntliga presentation av vilken strategi utbildningsdepartementet har för fritidshem och fritidspedagoger framöver. Betyget från senaste tillfället blir ej godkänt även om det gavs något som kan liknas vid ett svar då ministern lämnade klart besked på åtminstone en punkt.

No Picture

En kommentar kring interpellationen

2 december, 2011 Micke Andersson 3

Tisdagen var för mig en dag med tvära kast. Först seminarium i Halmstad under rubrik Framtidens fritidshem där Crister Andersson berättade om hur väl fritidspedagogikens arbetssätt och metod passar in i framtidens skola som hand i handske. Hur hans nationellt uppmärksammade verksamhet på Hovhultsskolan visat vilket enormt genomslag ett fritidshem kan ha för såväl individer, som grupp, för samhälle men inte minst för skolresultat. Men samtidigt i Riksdagen beskriver Jan Björklund tvärtom fritidshemmen som ett bihang snarare än det viktiga komplement till skolan det står skrivet det ska vara.

No Picture

Transkribering av interpellationen

29 november, 2011 Micke Andersson 4

Mikael Damberg har frågat mig om jag är beredd att ompröva mitt ställningstagande och starta arbetet med legitimation också för fritidspedagoger.

Den första juli i år infördes ett system med legitimation för lärare och förskollärare. Det är en stor reform som regeringen bedömmer behövs som ett led i att höja undervisningskvalité och att öka måluppfyllelse.

No Picture

En kommentar kring frågestunden

28 november, 2011 Micke Andersson 1

I morgon tisdag ställer Mikael Damberg (S) i sin interpellation frågan om utbildningsminister Jan Björklund (FP) är beredd att ompröva sitt ställningstagande att inte legitimera fritidspedagoger. Det kan bli minst sagt intressant att höra vad svaret blir men tyvärr har vi nog redan fått en försmak av vad som komma kan från frågestunden den 17 november.