No Picture

#Fritidslyft: Informellt lärande, fritids och kursplan

19 augusti, 2013 Redaktion .se 0

Fritidshemmen karakteriseras av informellt lärande. En kursplan för fritids som Lärarförbundet har kommit med skulle innebära slutet för det informella lärandet på fritidshemmen. En kursplan innebär att man skiftar från ett informellt lärande till ett formellt lärande. Ett sådant skifte kommer att innebära ett skifte från fritidshemmens nuvarande roll som är att stimulera barnets utveckling och lärande till en mer undervisningsliknande situation. Det här får i sin tur stora konsekvenser för relationen mellan barn och vuxna. Det innebär att maktförhållandet de emellan förändras i riktning mot att den vuxne är den som besitter kunskapen som ska förmedlas till barnen. En del kanske kommer tycka att det som kommer nu låter konstigt för att komma från en lärare men jag utbildade mig till lärare för att arbeta med frågor rörande löner, arbetsvillkor eller för att utveckla mina egna förutsättningar. Det som fick mig att utbilda mig till lärare var att jag ville bidra till att stärka förutsättningarna för barns lärande.

No Picture

Vi måste prata om kursplanen…

13 april, 2013 Hadar Nordin 5

Syftet med en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna är dels för att säkra kvalitén i fritidshemmen samt möjligen på sikt legitimera fritidspedagogen. Vi flera tillfällen har fackliga företrädare lobbat för att fritidspedagogiken ska likställas med ett skolämne. Detta framgår inte tydligt i kursplanen även om strukturen av en kursplan försöker fånga in den fria tidens pedagogik i ett och samma led. Det är yrkesverksamma fritidspedagoger tillsammans med lärarutbildare från universitet som skrivit planen.

No Picture

Epistel till ämnesrådet i fritidspedagogik

22 november, 2012 Hadar Nordin 7

Låt oss rensa luften. Facket och jag. Låt oss öppna för den dialog jag aldrig stängt. Vi vet att Lärarförbundet är duktiga på att följa debatten på sociala medier och internet. Det bevisade inte minst Jan Gladh, ombudsman, när han och ämnesrådet träffade mig förra december. Gladh citerade Andréas Nybergs ”oknutna skor”.
Medan förbundet dammsuger de sociala medierna får vi ofta rapporter från lokala fackliga möten från fritidspedagoger som vill hålla oss informerade. Vid flera tillfällen har jag fått uppgifter om hur lokala fackförbund uppmanat på möten att ”inte lyssna till vad som skrivs på fritidspedagogik.se”. Det finns fler exempel på liknande händelser. Jag ska inte dra upp alla dessa saker, det är inte mitt syfte. Däremot kan man ifrågasätta huruvida det är ämnesrådets uppgift att svara på frågor om min person, mitt medlemskap i lärarförbundet och min ansökan om utträde ur samma förbund.

No Picture

Tack Eva-Lis Sirén

9 november, 2012 Hadar Nordin 2

Tack Eva-Lis Sirén 

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén tar äntligen brösttoner fritidshem och pedagog. Det är mycket klokt som kommer fram. Dock blir det provocerande med förbundets kursplan som korstågas.

Hur skulle det se ut om skolan hittade på egna kursplaner som lärare började jobba efter trots nej från regeringshåll? Kursplanen som Lärarförbundet skrivit är en redig verksamhetsbeskrivning. Den innehåller goda tips och idéer för fritidshemsverksamheten. Men den verksamheten är ingen kurs som vill ha en standardiserad målstyrning. Så funkar kursplaner. De styr innehållet i verksamheten. Friridshemmets behöver ingen kursplan. Vi har vår läroplan. 

Om bara Lärarförbundet kunde släppa kursplanen (som just kursplan iaf) så ser jag detta som ett möjligt startskott för mer facklig kamp för fritidspedagogen och fritidshemmen. 

Tack Sirén. 

No Picture

Fritids får inte bli för mycket skola

21 augusti, 2012 Hadar Nordin 7

Med anledning av rapporten “god kvalité i fritidshem” finns det anledning att skriva några ord och resa några frågor rörande lärarförbundets kursplan för fritidspedagogik. Rapporten är skriven av forskare vid högskolan i Jönköping. Forskarna hävdar: “Fritids får inte bli för mycket skola”.

Fritids får inte bli för mycket skola.

No Picture

Vägen till legitimation för fritidspedagogerna

5 augusti, 2012 Hadar Nordin 6

Det finns flera vägar att gå för att skapa opinion och påverka för fritidspedagogens legitimerande. Var och en av dessa vägar har sina utmaningar och sina konsekvenser. Dessa utmaningar och konsekvenser måste vi titta närmare på. Som jag ser det finns det fyra tydliga spår. Jag kommer nedan att redovisa min bild av dem. Det är dags att välja väg och jobba därefter.

Lärarlegitimation via skolämne – Lärarlyftet 2

Vägen: Fritidspedagoger kan få lärarlegitimation om man läser till ett skolämne via lärarlyftet 2. Detta spår har hyllats av några och sågats av andra. Sett ur en personlig anställningstrygghet kan man förstå att lärarlyftet lockar. Det ger behörighet och legitimation. Frågan är om det är en väg att uppmuntra?

No Picture

Om kursplanens avslag, det tysta facket och min egen lans…

4 april, 2012 Hadar Nordin 5

eskedet kom kanske snabbare än vad vi väntat. Det är bra – då kan vi fokusera på uppgiften. Både här på fritidspedagogik.se samt i olika grupper på Facebook har många goda idéer vuxit fram. Jag har verkligen väntat på ett samtal eller mail från lärarförbundet. En kontakt och utsträckt hand. När beskedet om avslaget kom igår väntade jag tålmodigt i någon timma på ”Plan B”. Förbundets motdrag. Tillslut efter över en timmas väntan bet jag huvudet av skam om bestämde mig för att bj