No Picture

När verkligheten inte stämmer med kartan

14 januari, 2012 Micke Andersson 7

En artikel i Sydsvenskan denna vecka levererar ett innehåll som på många sätt är svindlande i rådande situation. Det handlar om en internationell kongress i Malmö för lärare och forskare om hur man kan göra skolan bättre så att barnen ska lära sig mer, kommentarerna och slutsatserna är tänkvärda.

No Picture

En kommentar kring de nya beskeden

22 december, 2011 Micke Andersson 1

Lagom till jul tar vi med glädje emot nyheten att regeringen aviserar förändringar i de delar av behörighetsförordning och skollag som utestängt fritidspedagoger.

Ännu vet vi inga exakta detaljer men klart verkar vara att fritidspedagoger oavsett examensår även i fortsättningen kommer få vara ansvariga för fritidshemmens verksamhet och det utan inskränkningar. Konstigt vore annat.

No Picture

A new hope

18 november, 2011 Micke Andersson 3

Utbildningsdepartementets svårbegripliga ståndpunkt om att föräldrar skulle ha invändningar mot att högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar runt deras barn får allt fler att ta till orda. Senast i raden är Mikael Damberg (S) som sällat sig till skaran av tunga politiska aktörer som ifrågasätter logiken i att utan omsvep ogiltigförklara en akademisk utbildning med primärt ansvar för en i skolväsendet betydelsefull verksamhet.

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.

No Picture

In memoriam

1 maj, 2011 Andreas Nyberg 1

Andréas Nyberg skriver om den effektivt administrerade elimineringen av fritidshemmen utförd av fackförbund och beslutsfattare i maskopi.