No Picture

Idag klippte vi sönder läroplanen på fritids pappa!

11 september, 2013 Hadar Nordin 1

Fritidshemmet styrs av läroplanen, men vi pratar sällan om det med barnen. Under skoldagen får de ofta bekanta sig med målen i de olika ämnena. De ska ju känna till vad undervisningen syftar till. Idag, en regning eftermiddag, bestämde jag mig för att plocka in läroplanen på allvar i fritidshemmets verksamhet. Faktiskt, praktiskt och konkret. Jag skrev ut valda (och för fritidshemmet) relevanta delar av läroplanen.

No Picture

Fritidspedagogens verksamhetsfält (Join the revolution)

26 januari, 2013 Hadar Nordin 6

Jag tror att vi måste definiera vad som är fritidspedagogens verksamhetsfält. Vad som är ramen för vad vi ska fylla med vår utbildning och kompetens. Varför tror jag att det är viktigt? Jo, för även här finns, enligt mitt synsätt, tveksamma uppfattningar och tolkningar av uppdraget. 

No Picture

Get dirty with the curriculum!

25 november, 2012 Hadar Nordin 3

Det finns en ganska vedertagen uppfattning som hävdar att fritidshemmets uppdrag är otydligt. Lärarförbundet menar också detta och använder sig av Skolinspektionens slutsatser och rekommendationer i rapporten ”Kvalitet i fritidshem”. Där skriver Skolinspektionen: ”Fritidshemmets uppdrag bör förtydligas i de statliga styrdokumenten särskilt när det gäller lärande- och utvecklingsuppdraget”. Detta citat använder sig förbundet av när man hävdar nödvändigheten med en kursplan för fritidshemmet. I verkligheten slutar i citatet där utan fortsätter: ”…liksom avseende kraven på en god omsorg. Det är också viktigt att ledningsansvaret tydliggörs.” . Kraven på god omsorg kan tex innebära tydligare krav på lokaler eller barngruppens storlek. Ledningsansvaret berör förstås rektors roll alternativt annan ansvarig ledare såsom fritidshemsföreståndare. De två senare rekommendationerna är definitivt två potatisar som förbundet hade hyllats för om man skalade. Men även Lärarförbundet köper den ganska felaktiga uppfattningen om att uppdraget skulle vara otydligt.

No Picture

Angående fritidspedagogens roll och komplement i skolan

14 februari, 2012 Redaktion .se 6

Så här i lärarlegitimationens tider drar tankarna iväg kring den egna rollen i barnens lärande. I många år har den varit otydlig både för föräldrar, elever, rektorer och kanske hela samhället, men framför allt för oss fritidspedagoger själva. Vi har vetat vad vi lär barnen, hur vi lär barnen och varför vi lär barnen men vi har haft oerhört svårt att sätta ord på detta lärande. I och med detta har det också varit svårt att sätta tydliga mål för verksamheten och därmed också att utvärdera den