No Picture

Sveriges modernaste pedagogik!

14 oktober, 2012 Hadar Nordin 4

Ibland när jag pratar med människor inom eller utanför skolans värld möter jag en bild av fritidshemmet som känns gammalmodig. Förvisso har fritidshemmet anor som sträcker sig längre bak i tiden än den svenska folkskolan.