Påtaglig risk för brist på fritidspedagoger

1 april, 2015 Micke Andersson 1

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringsuppdrag släppt en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskott av utbildade från högskolan. En information för universitet, högskolor samt blivande studenter om hur den framtida arbetsmarknaden kan te sig för olika yrkesgrupper och hur utbildningar ska dimensioneras.

No Picture

Tala är silver – fritids är guld

17 maj, 2014 Micke Andersson 1

Ibland går det bara att förundras över politikers uttalande. Statssekreterare Bertil Östberg (fp) tilläts äntra scenen på fritidshemssymposiumet ”Kunskap i gemenskap” i Jönköping i tisdags och gjorde sig nog lika uppskattad som senapssill i jordgubbstårtan på midsommarfesten.

No Picture

Fritidsdebatt i motvind

2 juli, 2013 Micke Andersson 0

En av dessa kurvor föranleder politiker och etablissemang att resa sig som en och kräva omedelbara och kraftfulla insatser för att bryta en dålig trend med allvarliga konsekvenser som drabbar barn. Den andra kurvan passerar obemärkt förbi.

No Picture

2 små frågor

24 mars, 2013 Hadar Nordin 5

Plötsligt stannar man upp. Det enda som hörs är de egna andetagen. Undrandes vart vi var påväg och har sedan länge glömt var vi kom ifrån. Man kan inte gå tillbaka och ser inga vägar fram. Misströst. Uppgivenhet. Men låt oss diskutera vägar fram.  Ni som tycker som jag och ni som tycker annorlunda. 

No Picture

Behörighetsförordningens konsekvenser

1 december, 2012 Redaktion .se 14

Vi är många som siat över behörighetsförordningen konsekvenser för fritidspedagogerna. Varför vi uppmanat Lärarförbundet till att övervaka arbetet med den utlovade ändringen i förordningen. Varför vi pressat förbundet att pressa utbildningsdeparetementet med samma blåslampa som Sveriges kommuner får känna på i lönefrågan. Idag har fritidspedagogik fått tre mail på samma tema. En redogörande dialog mellan en fritidspedagog och Lärarförbundet i Hudiksvall. Texten nedan via mail, saxad från Facebook-gruppen “Fritidspedagoger

No Picture

Förvaltningschef: Fritids är en mjölkko

27 november, 2012 Redaktion .se 6

”Ett exempel är att ökade behov i skolan, bland annat att höja elevernas resultat på nationella prov, har lett till en successiv resursöverföring från fritidshem till skola, vilket bidragit till att personaltätheten
på fritidshemmen minskats och gruppstorleken där successivt ökat”