No Picture

Makt i samverkansrelationen skola-fritidshem

31 maj, 2013 Hadar Nordin 0

I läroplanen står det att “Ett ömsesidigt möte mellan de pedagogiska synsätten i förskoleklass, skola och fritidshem kan berika elevernas utveckling och lärande.”
Samtidigt manar läroplanen fritidshemmet allena att komplettera de andra verksamheterna. En formulering som lätt tolkas som att fritidshemmet ska anpassa sig till skolans verksamhet. “ömsesidigt”?