No Picture

Kulturen äter strategier till frukost

28 september, 2012 Andreas Nyberg 1

Egentligen har business management inget i pedagogisk text att göra, men citatet från företagsutvecklaren Peter Drucker är adekvat även inom vårt skrå. Drucker menar att utveckling måste ske från grunden för att kunna genomföras. Att endast revidera toppen av isberget kan aldrig leda till förändring.

Självklart kan tyckas, men hur självklart är det egentligen för oss pedagoger att skärskåda oss själva och varandra?