SKL: Fortsatt negativ utveckling av fritidshemmens förutsättningar

8 april, 2015 Redaktion .se 0

Idag presenteras siffror som visar att förutsättningarna för fritidshemmen fortsätter att försämras. Barngrupperna ökar, personaltätheten försämras och utbildningsnivån går ner. Det är inga stora skillnader mellan 2013 och 2014 men situationen har stadigt försämrats under lång tid vilket är mycket problematiskt.

SKL menar att vi måste satsa mer på fritidshemmen! Det handlar dels om de yttre förutsättningarna som måste stärkas (personaltäthet, personalens utbildningsnivå) dels om att det finns en stor potential i fritidshemmens verksamhet som kan ge eleverna såväl en meningsfull fritid, främja elevernas lärande enligt läroplanen och erbjuda en god omsorg då föräldrarna arbetar.

No Picture

SKL, kvalitet och fritidshemmen

16 februari, 2014 Hadar Nordin 0

Robert Hammarstrand (S) avslutade fredagens hearing med orden “hoppas detta kan bli ett nationellt startskott för att uppvärdera och synliggöra fritidshemmen”. Dagen på SKL var fylld av goda exempel, lokala initiativ till att utveckla fritidshemmen samt verksamhets- och forskarperspektiv.

No Picture

Fritidsdebatt i motvind

2 juli, 2013 Micke Andersson 0

En av dessa kurvor föranleder politiker och etablissemang att resa sig som en och kräva omedelbara och kraftfulla insatser för att bryta en dålig trend med allvarliga konsekvenser som drabbar barn. Den andra kurvan passerar obemärkt förbi.