No Picture

Man vill ju inte “fucka upp” skolan…eller?

18 augusti, 2013 Hadar Nordin 0

Låt oss “fucka upp” den svenska skolan. 

Jag hade en intressant dialog med Oscar Semb på twitter i helgen. Om det fundament som bär vårt skolsystem på sina slitna axlar. Om varför reproduktionen känns starkt inom den skola som ständigt fylls med nyexaminerade lärare och pedagoger. Varför många idéer blir “ingen idé”.  

No Picture

Vad vill vi egentligen?

4 juli, 2013 Farzin Panahi 3

Till våren tar jag ut min examen efter 3,5 år på lärarutbildningen med inriktning mot fritidshem. Nu när ljuset börjar uppenbara sig i slutet av tunneln har jag börjat fundera. Vad är det jag har åstadkommit? Totalt har jag studerat 5 år på högre nivå ( 3,5 år lärarutbildning samt 1,5 år fristående kurser). Jag tittar genom mina betyg, A, A, B, A, B, C, B, A, B, A, A….. En massa bokstäver. Men vad ska jag göra med dem? Kan jag sälja dem? Jag har ju producerat dem. Kan man få betalt för bokstäver? Nja, kommer troligtvis inte att få bättre betalt som fritidspedagog med hjälp av dem. Varför har utbildat mig då? Personlig utveckling? Jo, visst. Men vad ska jag göra av min personliga utveckling? Kommer den att få fortsätta gro när jag påbörjar mitt yrke eller kommer den att bli kvävd av nuvarande strukturer i utbildningsväsendet?

No Picture

Fritidshemsbiennalen

16 september, 2012 Hadar Nordin 1

Så har den första fritidshemsbiennalen gått av stapeln. Många fritidspedagoger och studenter från hela sverige hade kommit till Campus Norrköping för lyssna på olika föreläsare. Jag tillhörde “programpaket 2” tillsammans med Monica Hansen Orwehag. Hansen Orwehag föreläste om “lärande i friare miljöer och kontexter” vilket jag skulle följa upp med “lärande i skola och fritidshem – vad skiljer dem åt och hur kan de koplettera varandra”?. Jag ska inte redovisa hela föreläsningen, men jag skulle vilja fördjupa en aspekt av den. “När barnen når skolans mål i fritidshemmet – räknas det då”?

No Picture

De kallar oss fritidshemspedagoger

11 juli, 2012 Farzin Panahi 5

Varför behövs fritidshemspedagogiken i skolan? För att svara på denna fråga måste det först ske en diskussion om skolan som verksamhetssystem och det lärande som sker inom detta system. Detta för att sedan beskriva vad fritidshemspedagogiken kan tillföra barnen som skolan inte kan.

No Picture

En fundering kring debatten om den svenska skolan

9 maj, 2012 Hadar Nordin 0

går det att läsa om att svenska lärare bara tillbringar en tredjedel av sin arbetstid med eleverna. Administraionen tar övrig tid. Planera, följa upp, bedöma, konferera. Samtidigt kan man tänka att mötet mellan lärare och elev borde vara en av de viktigaste faktorerna i skolan. För att kunna lära, fömedla, bedöma, utveckla. Många menar att pedagogen är den enskilt viktigaste resursen för att eleven ska klara målen och ju mer elevtid en lärare har desto bättre blir resultaten.