No Picture

Förskolans roll för skolans resultat – större än fritidshemmets?

17 november, 2012 Hadar Nordin 1

Förskolans roll – viktigare än fritidshemmets?Svensk förskola – bäst i världen. I alla fall om vi får säga det själv. Den är i alla fall så bra att den enligt Lärarförbundet påverkar skolornas (eller snarare elevernas resultat). På samma vis hävdar jag att fritidshemmets verksamhet kan bidra till elevers kunskapsutveckling och skolors resultat. Inte som fritidshemmets primära mål men som en biprodukt av fritidshemmets verksamhet

No Picture

Årets skolkommun 2012 – Har Ni hittat Matilda?

14 november, 2012 Hadar Nordin 16

”Sedan 2002 utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommuner. Rankningen ska inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.” Imorgon presenteras ”Bästa skolkommun 2012”. Som grund för utmärkelsen ligger 14 kriterier som Lärarförbundet tagit fram. 14 kriterier ”som vi anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.”