Påtaglig risk för brist på fritidspedagoger

1 april, 2015 Micke Andersson 1

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringsuppdrag släppt en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskott av utbildade från högskolan. En information för universitet, högskolor samt blivande studenter om hur den framtida arbetsmarknaden kan te sig för olika yrkesgrupper och hur utbildningar ska dimensioneras.

No Picture

Statistik och välfärd

2 april, 2014 Hadar Nordin 0

Hösten 2013 gick 425 900 elever i fritidshem, en ökning med närmare 15 000 elever på ett år och 84 000 elever på tio år. Samtidigt som eleverna i fritidshem blir allt fler så hänger inte resten av verksamheten med. Därför fortsätter den genomsnittliga elevgruppen att bli allt större och elevernas tillgång till personal minskar. (Skolverket)