No Picture

Om att veta sitt värde

26 april, 2012 Micke Andersson 2

“Jag vaknar inte ens för mindre än 10000 dollar om dagen”. Citatet är från modellen Linda Evangelista i en intervju i Vouge. Ett måhända stöddigt, men självsäkert uttalande från någon som vet sitt värde på marknaden. Som riktmärke om man tänker kräva 10000 i ersättning.

Andra som också börjar inse sitt värde och kräva erkänsla därefter ärsjuksköterskorna som i ett uppmärksammat uppror helt sonika inte längre tänker acceptera ingångslöner under 24000 kr.