Påtaglig risk för brist på fritidspedagoger

1 april, 2015 Micke Andersson 1

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har på regeringsuppdrag släppt en prognos för den framtida balansen mellan arbetsmarknadens behov och tillskott av utbildade från högskolan. En information för universitet, högskolor samt blivande studenter om hur den framtida arbetsmarknaden kan te sig för olika yrkesgrupper och hur utbildningar ska dimensioneras.

No Picture

En stam. Hundra grenar.

11 september, 2014 Hadar Nordin 0

Vi var aldrig så enade som när det yttre hotet var som störst. När politiska reformer hotade vår existens och ilskan ven mot fackförbund och politik. Då kände vi oss enade som yrkeskår och Facebook blev en viktig arena. Idag föreligger inte samma yttre hot och diskussionen har så smått glidit över till fritidspedagogiska frågor. Där blir vi splittrade. Jag förespråkar själv en mer “akademisk” ingång i diskursen medan en snabb analys av debatten visar på en mer praktikerrelaterad diskurs. “Tips på tema?”, “vilken färg ska man använda på asfalt”, “tips på leklådor?” Osv.

No Picture

En akademisk ballong i en praktikers hand

7 september, 2014 Hadar Nordin 4

Fritidspedagogens yrkesroll idag är ett möte mellan en akademisk högskoleutbildning och en stark praktikertradition.

Hur ser mötet mellan akademi och praktisk tradition ut?
Hur konstitueras fritidspedagogens yrkesroll i verksamhet?

Jan Björklund sa en gång: “Alla behöver inte vara akademiker”.
Varför ska yrket fritidspedagog vara en akademisk utbildning (även bortom skolans ämneskunskaper)? Har professionen svar på den frågan själva? Hur motiverar vi annars en tyngre akademisk ingång i diskursen, om vi själva inte kan?

No Picture

I huvudet på en fritidshemspedagogsstudent

5 juni, 2012 Farzin Panahi 2

Med hjälp av mina studiekamrater har jag identifierat vissa problemområden inom utbildningen till fritidshemspedagog, samt yrket i övrigt. Viljan med denna text är att lyfta dessa frågor ur ett studentperspektiv. För att underlätta läsningen har dessa områden delats upp i underrubriker som följer här nedan.

No Picture

När verkligheten inte stämmer med kartan

14 januari, 2012 Micke Andersson 7

En artikel i Sydsvenskan denna vecka levererar ett innehåll som på många sätt är svindlande i rådande situation. Det handlar om en internationell kongress i Malmö för lärare och forskare om hur man kan göra skolan bättre så att barnen ska lära sig mer, kommentarerna och slutsatserna är tänkvärda.

No Picture

A new hope

18 november, 2011 Micke Andersson 3

Utbildningsdepartementets svårbegripliga ståndpunkt om att föräldrar skulle ha invändningar mot att högskoleutbildad pedagogisk personal arbetar runt deras barn får allt fler att ta till orda. Senast i raden är Mikael Damberg (S) som sällat sig till skaran av tunga politiska aktörer som ifrågasätter logiken i att utan omsvep ogiltigförklara en akademisk utbildning med primärt ansvar för en i skolväsendet betydelsefull verksamhet.

No Picture

En legitim fråga

14 oktober, 2011 Micke Andersson 1

Vid jämförelse mellan förskollärares och fritidspedagogers kursplaner visar det sig att skillnaden mellan att vara upphöjd legitimerad eller klassas som övrig personal kan vara så liten som en (1) poäng.