No Picture

Kulturen äter strategier till frukost

28 september, 2012 Andreas Nyberg 1

Egentligen har business management inget i pedagogisk text att göra, men citatet från företagsutvecklaren Peter Drucker är adekvat även inom vårt skrå. Drucker menar att utveckling måste ske från grunden för att kunna genomföras. Att endast revidera toppen av isberget kan aldrig leda till förändring.

Självklart kan tyckas, men hur självklart är det egentligen för oss pedagoger att skärskåda oss själva och varandra?

No Picture

Är riskbedömningar en fara för våra barn?

1 september, 2012 Hadar Nordin 9

När jag gick i skola fick vi klättra i alla träd. En del var så höga att brandkåren fick
komma vid ett tillfälle. Barn bröt både armar och ben. Men alla lever idag, vad jag
vet. Den naturliga konsekvensen “fall” var en god lärare. Smärtsam men god.

No Picture

Det evolutionära (eller självuppbyggande) barnet

29 augusti, 2012 Hadar Nordin 0

Förvisso är våra barn som nyfödda ganska hjälplösa. Det lär sig inte gå inom ett par timmar som vissa djur. Men de är evolutionära! De lär sig saker för att utvecklingen kräver det. Det enda vi behöver göra är att ge dem rätt förutsättningar. Barn lär sig åla, krypa och och gå utan att vi lär dem. Vi visar eller berättar inte hur man gör. Möjligen bidrar vårt eget gående som viss inspiration, men högst marginellt. Utvecklingen kräver att barnet ska ställa sig upp och gå. Små barns rörelser styrs av impulser från hjärnstammen samt primära spädbarnsreflexer. Dessa reflexer är en tillgång för barnet i utvecklingen.

No Picture

Fokus: Malmö

19 augusti, 2012 Micke Andersson 3

När många kommuner, inte minst landets högsta ledning, verkar ha svårt att greppa att satsningar istället för neddragningar på fritidshemsverksamheten kan vara en vinnande strategi, ser vi glädjande tecken på motsatsen i Malmö.