No Picture

Reaktion på artikel i Östersunds tidningar

22 februari, 2012 Micke Andersson 3

Björn Sandals utspel under mötet på Vallaskolan (op.se 120201) om att förskollärare och fritidspedagoger skulle vara statuslösa och ej heller vara undervisande personal är anmärkningsvärda för att komma från en skolpolitiker.